Úradná tabuľa ÚJD SR

105/2021

č. rozhodnutia: 105/2021

č. správneho konania: 1600-2021

žiadateľ: SE

dátum vydania: 21.04.2021

dátum právoplatnosti: 26.05.2021

Prílohy:

1600-2021_Rozhodnutie_105_2021_R105_2021_SzVi_SmIm_final.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022