Úradná tabuľa ÚJD SR

104/2021

č. rozhodnutia: 104/2021

č. správneho konania: 1028-2021

žiadateľ: DMS

dátum vydania: 08.04.2021

dátum právoplatnosti: 23.08.2021

Prílohy:

1028-2021_Rozhodnutie_104_2021_Anonymizované rozhodnutie č. 104_2021 pred NPaV.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022