Úradná tabuľa ÚJD SR

103/2021

č. rozhodnutia: 103/2021

č. správneho konania: 823-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 23.03.2021

dátum právoplatnosti: 30.03.2021

Prílohy:

823-2021_Rozhodnutie_103_2021_R353_2020.002.pdf

Aktualizácia: 31.05.2022