Úradná tabuľa ÚJD SR

102/2021

č. rozhodnutia: 102/2021

č. správneho konania: 1314-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 25.03.2021

dátum právoplatnosti: 26.03.2021

Prílohy:

1314-2021_Rozhodnutie_102_2021_R102_2021_JaBr.002.pdf

Aktualizácia: 31.05.2022