Úradná tabuľa ÚJD SR

101/2021

č. rozhodnutia: 101/2021

č. správneho konania: 1418-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 20.04.2021

dátum právoplatnosti: 07.05.2021

Prílohy:

1418-2021_Rozhodnutie_101_2021_R101_2021_JaBr_MaGa podpisane.002.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022