Úradná tabuľa ÚJD SR

100/2021

č. rozhodnutia: 100/2021

č. správneho konania: 953-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 25.03.2021

dátum právoplatnosti: 26.03.2021

Prílohy:

953-2021_Rozhodnutie_100_2021_R100_2021_OnEv.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022