Úradná tabuľa ÚJD SR

10/2021

č. rozhodnutia: 10/2021

č. správneho konania: 846-2021

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 22.01.2021

dátum právoplatnosti: 23.02.2021

Prílohy:

846-2021_Rozhodnutie_10_2021_R10_2021.002.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022