Left Arrow IconPreviousRight Arrow IconNextPlus IconExpandMinus IconCollapseMagnifying Glass IconSearch

(ByKeyMenu)

IDNazovMenu1Menu2Menu3Menu4Menu5Menu6Menu7Menu8
Sk-01-07-07Majetok
Sk-01-08Voľné prac. miesta
Sk-02Jadrová bezpečnosť
Sk-02-01Vydávanie povolení
Sk-02-02Posudzovanie a hodnotenie
Sk-02-03Kontrolná činnosť
Sk-02-03-01Právomoci inšpektorov ÚJD SR
Sk-02-03-02Inšpekčný plán
Sk-02-03-03Prehľad vykonaných inšpekcií
Sk-02-03-04Vyhodnotenie inšpekcií
Sk-02-04Vynucovanie práva
Sk-02-05Odborná príprava
Sk-02-06Jadrové materiály
Sk-02-06-01Záruky na jadrové materiály
Sk-02-06-02Fyzická ochrana jadrových materiálov
Sk-02-06-03Prepravy jadrových materiálov
Sk-02-06-04Nakladanie s ČJP a VJP
Sk-02-07Rádioaktívne odpady
Sk-02-07-01Tvorba a nakladanie s RAO
Sk-02-07-02Preprava a uskladnenie RAO
Sk-02-08Záťažové testy
Sk-02-08-01Harmonogram a priebeh ZT
Sk-02-08-02Správy zo ZT
Sk-02-08-03Akčný plán opatrení
Sk-02-08-04Verejnosť a záťažové testy
Sk-02-10Politika, zásady a stratégia ďalšieho rozvoja jadrovej bezpečnosti
Sk-02-11Udalosti na JZ
Sk-03Jadrové zariadenia
Sk-03-01JE - lokalita Jaslovské Bohunice
Sk-03-02JE - lokalita Mochovce
Left Arrow IconPreviousRight Arrow IconNextPlus IconExpandMinus IconCollapseMagnifying Glass IconSearch