Left Arrow IconPreviousRight Arrow IconNextPlus IconExpandMinus IconCollapseMagnifying Glass IconSearch

(ByKeyMenu)

IDNazovMenu1Menu2Menu3Menu4Menu5Menu6Menu7Menu8
En-xx-06-08-03Change of the deadline for issuing Decision
En-xx-06-08-04Notice of Documentation Disclosure in Administrative Proceedings NPP Mochovce 3&4
En-xx-06-08-05Rules for Consulting the Documentation
En-xx-06-08-06Administrative proceeding august
Sk-01Úvod
Sk-01-01ÚJD SR
Sk-01-01-01Spôsob zriadenia ÚJD SR
Sk-01-01-03Hlavné činnosti ÚJD SR
Sk-01-01-04Právomoci a kompetencie
Sk-01-01-05Hlavné úlohy a ciele
Sk-01-01-06Štatút ÚJD SR
Sk-01-01-07História ÚJD SR
Sk-01-02Legislatíva
Sk-01-02-01Zákony a predpisy v oblasti JB
Sk-01-02-02Súvisiace právne predpisy
Sk-01-02-03Zodpovednosť za jadrové škody
Sk-01-02-04Súdne konania
Sk-01-03Organizácia ÚJD SR
Sk-01-03-02Vedenie úradu
Sk-01-03-02-01Predsedníčka úradu
Sk-01-03-02-02Podpredseda úradu
Sk-01-03-02-03Generálna tajomníčka
Sk-01-03-03Organizačná štruktúra
Sk-01-03-04Organizačný poriadok
Sk-01-04Poradné orgány predsedu ÚJD SR
Sk-01-05Manažérsky systém
Sk-01-05-01Terminologická komisia
Sk-01-07Finančné informácie
Sk-01-07-01Rozpočet a záverečný účet
Sk-01-07-02Príspevok na výkon ŠD nad JB - držitelia povolení
Left Arrow IconPreviousRight Arrow IconNextPlus IconExpandMinus IconCollapseMagnifying Glass IconSearch