ÚJD SR

Ukončené správne konania 2018


Na začiatok | < 10 | > 10 Na koniec

Číslo konania: 3725-2017 (657-2018)
Číslo vydaného rozhodnutia: 28/2018
18.12.2017 - Slovenské elektrárne a. s., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod 1. a 2. blok Atómové elektrárne Mochovce, 93539 Mochovce
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3638-2017 (615-2018)
Číslo vydaného rozhodnutia:
8.12.2017 - Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, závod MO 3,4
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3585-2017 (596-2018)
Číslo vydaného rozhodnutia: 22/2018
1.12.2017 - Slovenské elektrárne a. s., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Atómové elektrárne Bohunice, 919 31 Bohunice
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3442-2018
Číslo vydaného rozhodnutia:
25.10.2018 - Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3172-2018
Číslo vydaného rozhodnutia:
1.10.2018 - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., Tomášikova 22, 821 02 Bratislava
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3151-2018
Číslo vydaného rozhodnutia:
27.9.2018 - Slovenské elektrárne, a. s., závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3150-2018
Číslo vydaného rozhodnutia:
27.9.2018 - Slovenské elektrárne, a. s., závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3049-2018
Číslo vydaného rozhodnutia:
12.9.2018 - SE, a. s., závod EMO 3, 4 Mochovce
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 2875-2018
Číslo vydaného rozhodnutia:
22.8.2018 - Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 2816-2018
Číslo vydaného rozhodnutia:
16.8.2018 - Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce
»» Otvoriť ...

Prebiehajúce správne konania
Ukončené správne konania


Aktualizácia: 10.1.2018 9:11