ÚJD SR

Ukončené správne konania 2018


Na začiatok | < 10 | > 10 Na koniec

Číslo konania: 3638-2017 (615-2018)
Číslo vydaného rozhodnutia:
8.12.2017 - Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, závod MO 3,4
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 698-2018
Číslo vydaného rozhodnutia: 7/2018
21.12.2017 - pre VUJE, a.s., IČO: 31450474, DIČ: 2020392539, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sa, Vložka číslo: 164/T so sídlom v Trnave Okružná 5, 918 64, Slovenská republika
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 617-2018
Číslo vydaného rozhodnutia: 6/2018
7.12.2017 - pre VUJE, a.s., IČO: 31450474, DIČ: 2020392539, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sa, Vložka číslo: 164/T so sídlom v Trnave Okružná 5, 918 64, Slovenská republika
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 612-2018
Číslo vydaného rozhodnutia: 3/2018
6.12.2017 - Slovenské elektrárne, a. s., (ďalej len „SE, a.s.“) IČO: 35829052, zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I , Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2904/B, so sídlom Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, SR
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 578-2018
Číslo vydaného rozhodnutia:
28.11.2017 - Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 572-2018
Číslo vydaného rozhodnutia: 10/2018
27.11.2017 - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., Tomášikova 22, 821 02 Bratislava.
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3640-2017
Číslo vydaného rozhodnutia:
8.12.2017 - Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3622-2017
Číslo vydaného rozhodnutia: 2/2018
6.12.2017 - Slovenské elektrárne, a. s., (ďalej len „SE, a.s.“) IČO: 35829052, zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I , Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2904/B, so sídlom Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, SR
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3605-2017
Číslo vydaného rozhodnutia:
4.12.2017 - Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, závod MO 3,4
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3578-2017
Číslo vydaného rozhodnutia: 1/2018
1.12.2017 - Slovenské elektrárne, a. s., (ďalej len „SE, a.s.“) IČO: 35829052, zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I , Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2904/B, so sídlom Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, SR
»» Otvoriť ...

Prebiehajúce správne konania
Ukončené správne konania


Aktualizácia: 10.1.2018 9:11