ÚJD SR

Ukončené správne konania 2018


Na začiatok | < 10 | > 10 Na koniec

Číslo konania: 9936-2018
Číslo vydaného rozhodnutia: 198/2018
24.1.2018 - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Tomášikova 22, 821 02 Bratislava
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3725-2017 (657-2018)
Číslo vydaného rozhodnutia: 28/2018
18.12.2017 - Slovenské elektrárne a. s., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod 1. a 2. blok Atómové elektrárne Mochovce, 93539 Mochovce
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3638-2017 (615-2018)
Číslo vydaného rozhodnutia:
8.12.2017 - Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, závod MO 3,4
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3585-2017 (596-2018)
Číslo vydaného rozhodnutia: 22/2018
1.12.2017 - Slovenské elektrárne a. s., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Atómové elektrárne Bohunice, 919 31 Bohunice
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 2488-2018
Číslo vydaného rozhodnutia: 210/2018
6.7.2018 - Slovenské elektrárne, a.s., Hraničná 12, 827 36 Bratislava, závod EBO V-2
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 2480-2018
Číslo vydaného rozhodnutia: 233/2018
6.7.2018 - Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, závod EBO 3, 4
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 2478-2018
Číslo vydaného rozhodnutia: 224/2018
4.7.2018 - Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, závod EMO 1, 2.
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 2477-2018
Číslo vydaného rozhodnutia: 236/2018
4.7.2018 - Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, Atómové elektrárne Mochovce, 1. a 2. blok, 935 39 Mochovce
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 2452-2018
Číslo vydaného rozhodnutia: 218/2018
28.6.2018 - Slovenské elektrárne, a.s., Hraničná 12, 827 36 Bratislava, závod EBO V-2
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 2397-2018
Číslo vydaného rozhodnutia: 235/2018
27.6.2018 - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., Tomášikova 22, 821 02 Bratislava
»» Otvoriť ...

Prebiehajúce správne konania
Ukončené správne konania


Aktualizácia: 10.1.2018 9:11