ÚJD SR

Ukončené správne konania 2017


Na začiatok | < 10 | > 10 Na koniec

Číslo konania: 3405-2017
Číslo vydaného rozhodnutia:
15.11.2017 - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., Tomášikova 22, 821 02 Bratislava
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3344-2017
Číslo vydaného rozhodnutia:
9.11.2017 - Slovenské elektrárne a. s., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3308-2017
Číslo vydaného rozhodnutia: 403/2017, 421/2017
31.10.2017 - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., Tomášikova 22, 821 02 Bratislava
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3296-2017
Číslo vydaného rozhodnutia:
31.10.2017 - SE a.s., MO34
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3257-2017
Číslo vydaného rozhodnutia: 397/2017
27.10.2017 - Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, závod EBO 3. a 4. blok
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3233-2017
Číslo vydaného rozhodnutia:
30.10.2017 - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., Tomášikova 22, Bratislava
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3177-2017
Číslo vydaného rozhodnutia: 407/2017
19.10.2017 - Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské Nivy 47, 821 02 Bratislava 2
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3157-2017
Číslo vydaného rozhodnutia:
17.10.2017 - Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava; závod EMO 1. a 2. blok
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3156-2017
Číslo vydaného rozhodnutia:
17.10.2017 - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., Tomášikova 22, Bratislava
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3153-2017
Číslo vydaného rozhodnutia:
17.10.2017 - Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 35829 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce
»» Otvoriť ...

Prebiehajúce správne konania
Ukončené správne konania


Aktualizácia: 10.1.2018 9:13