ÚJD SR

Ukončené správne konania 2015


Na začiatok | < 10 | > 10 Na koniec

Číslo konania: 4318-2015
Číslo vydaného rozhodnutia: 464/2015
7.7.2015 - Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 4142-2015
Číslo vydaného rozhodnutia: 629/2015
1.7.2015 - Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3672-2015
Číslo vydaného rozhodnutia: 800/2015
9.12.2015 - SE a.s., JE-MO34
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3642-2015
Číslo vydaného rozhodnutia: 67/2016
3.12.2015 - Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce,
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3577-2015
Číslo vydaného rozhodnutia: 786/2015
26.11.2015 - Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3576-2015
Číslo vydaného rozhodnutia: 797/2015
26.11.2015 - Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 35829 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3575-2015
Číslo vydaného rozhodnutia: 796/2015
26.11.2015 - Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 35829 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3494-2015
Číslo vydaného rozhodnutia: 793/2015
19.11.2015 - Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 35829 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3493-2015
Číslo vydaného rozhodnutia: 792/2015
19.11.2015 - Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 35829 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3491-2015
Číslo vydaného rozhodnutia: 791/2015
20.7.2015 - Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 35829 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce
»» Otvoriť ...

Prebiehajúce správne konania
Ukončené správne konania


Aktualizácia: 16.11.2017 10:36