ÚJD SR

Ukončené správne konania 2013


Na začiatok | < 10 | > 10 Na koniec

Číslo konania: 7891-2013
Číslo vydaného rozhodnutia: 1129/2013
27.11.2013 - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. Tomášikova 22, 821 02 Bratislava
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 7866-2012,499-2013
Číslo vydaného rozhodnutia: 90 / 2013
7.12.2012 - Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava; závod EMO 3. a 4. blok
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 7791-2012,489-2013
Číslo vydaného rozhodnutia: 75 / 2013
4.12.2012 - Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava; závod EMO 3. a 4. blok
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 7281-2013
Číslo vydaného rozhodnutia: 1146/2013
30.10.2013 - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. Tomášikova 22, 821 02 Bratislava
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 4615-2013
Číslo vydaného rozhodnutia:
11.7.2013 - Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod Atómové elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce,
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 4540-2013
Číslo vydaného rozhodnutia: 723/2013
8.7.2013 - pre VUJE, a.s., IČO: 31450474, DIČ: 2020392539, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sa, Vložka číslo: 164/T so sídlom v Trnave Okružná 5, 918 64, Slovenská republika, bankové spojenie: VÚB Trnava, č. ú. 7206-212/0200
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3957-2013
Číslo vydaného rozhodnutia: 702/2013
13.6.2013 - Slovenské elektrárne, a. s., IČO: 35829 052, so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3895-2013
Číslo vydaného rozhodnutia: 651/2013
11.6.2013 - Slovenské elektrárne, a. s. Štúrova 22 949 01 Nitra.
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3732-2013
Číslo vydaného rozhodnutia: 1152/2013
5.12.2013 - Slovenské elektrárne a. s., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3673-2013
Číslo vydaného rozhodnutia: 630/2013
3.6.2013 - Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce
»» Otvoriť ...

Prebiehajúce správne konania
Ukončené správne konania


Aktualizácia: 16.11.2017 10:37