ÚJD SR

Zoznam identifikovaných nedostatkov v súvislosti s prerušením správneho konania vo veci uvádzania MO34 do prevádzky a súvisiacich konaní:

Nedostatky podania identifikované ÚJD SR - 1. časť

Nedostatky - príloha č. 1
Nedostatky - príloha č. 2
Nedostatky - príloha č. 3
Nedostatky - príloha č. 4

Nedostatky podania identifikované ÚJD SR - 2. časť

Nedostatky - príloha č. 1
Nedostatky - príloha č. 2
Nedostatky - príloha č. 3
Nedostatky - príloha č. 4

Nedostatky podania identifikované ÚJD SR - 3. časť

Nedostatky - príloha č. 1
Nedostatky - príloha č. 2
Nedostatky - príloha č. 3

Zo všetkých príloh sú odstránené citlivé informácie podľa § 3 ods. (16) a (17) atómového zákona a v súlade so smernicou ÚJD SR o identifikácii a odstraňovaní citlivých informácií z dokumentácie, ktorá je k dispozícii na internetových stránkach úradu TU. Kód odstránenej citlivej informácie je uvedený v súlade s prílohou 3 uvedenej smernice.

Aktualizácia: 13.12.2017 15:51