ÚJD SR

Spôsob úhrady nákladov


Spôsob úhrady nákladov za sprístupnenie informácií podľa § 3 vyhlášky Ministerstva financií SR č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií


  1. poštovou poukážkou
  2. bezhotovostným prevodom na účet v banke
  3. v hotovosti do pokladne


Aktualizácia: 23.2.2016 17:15