ÚJD SR

Aktuality 2011
Na začiatok | < 10 | > 10 Na koniec

22.12.2011

Verejné zasadnutie k záťažovým testom
Prvé verejné zasadnutie k záťažovým testom jadrových elektrární sa bude konať v Bruseli 17. januára 2012.

19.12.2011

Slovensko – Poľské rokovanie
Vo Varšave sa uskutočnilo pravidelné bilaterálne stretnutie na základe Dohody medzi vládou Poľskej republiky a vládou Slovenskej republiky o otázkach spoločného záujmu v oblasti jadrovej bezpečnosti a radiačnej ochrany.

08.12.2011

Preskúšanie systému sirén v lokalitách Mochoviec a Bohuníc
Dňa 9.12.2011 bude v lokalitách s atómovými elektrárňami skúška systému sirén v rámci systému varovania a vyrozumenia.

05.12.2011

Transport tlakovej nádoby reaktora 4. bloku AE Mochovce
Tlaková nádoba reaktora 4. bloku atómovej elektrárne v Mochovciach bola definitívne umiestnená v šachte reaktora.

02.12.2011

Zástupca ÚJD SR vystúpil pred mestským zastupiteľstvom v Seredi
Na zasadaní mestského zastupiteľstva v Seredi prezentoval riaditeľ jadrovej bezpečnosti Úradu jadrového dozoru SR.

28.10.2011

Novou podpredsedníčkou byra Riadiaceho výboru NEA je Marta Žiaková
Riadiaci výbor Agentúry pre jadrovú energiu si za svoju podpredsedníčku zvolil predsedníčku ÚJD SR Ing. Martu Žiakovú, CSc.

24.10.2011

Novela atómového zákona
Novela atómového zákona, ktorý gestorsky patrí pod kompetencie ÚJD SR, bola dňa 6. 10. 2011 podpísaná prezidentom SR a 22.10.2011 publikovaná v Zbierke zákonov.

20.10.2011

Nová smernica
Rada Európskej Únie prijala smernicu 2011/70/Euratom, ktorou sa zriaďuje rámec Spoločenstva pre zodpovedné a bezpečné nakladanie s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom.

19.10.2011

Havarijné cvičenie s elektrárňou V-2 Bohunice

05.10.2011

Preprava vyhoretého jadrového paliva
Vyhoreté jadrové palivo sa prevážalo do medziskladu v J. Bohuniciach.Aktualizácia: 16.12.2016 16:02