ÚJD SR

Vyhlásenie o prístupnosti

Internetové stránky sú vytvorené v súlade s požiadavkami na maximálnu prístupnosť obsahu a funkčnosť. Usporiadanie stránok a ovládanie je navrhnuté s prihliadnutím na ich dostupnosť aj v alternatívnych prehliadačoch a tiež osobám so špecifickými potrebami.

Celý web je dostupný aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádných štýlov (CSS), Java a JavaScript sekvencií je definovaný v relatívnych jednotkách a jeho obsah je možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov.


Správca obsahu a Technický správca

Správcom obsahu a technickým prevádzkovateľom webového sídla je Úrad jadrového dozoru SR.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s obsahom webového pošlite podnet na adresu info@ujd.gov.sk

Otázky súvisiacie s funkčnosťou webového sídla pošlite na adresu technického správcu webmaster@ujd.gov.sk
Aktualizácia: 9.4.2016 15:30