ÚJD SR

Správne konania


Zverejňovanie informácií podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov o začatí, uskutočňovaní a skončení správnych konaní vo veciach, ktoré sú predmetom verejného záujmu, vedených na ÚJD SRPrebiehajúce konania - 2021

Na začiatok | < 10 | > 10 Na koniec

Číslo konania: 1373-2021
22.1.2021 - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., IČO: 35 946 024, so sídlom Jaslovské Bohunice 360, Jaslovské Bohunice 919 30, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4649/B (ďalej len „JAVYS, a. s.“), Obec Veľké Kostoľany, účastník konania FO M. D., účastník konania FO M. M.
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 1275-2021
11.2.2021 - Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 35 829 052, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sa, Vložka č: 2904/B (ďalej len „SE, a.s.“) pre jadrové zariadenie JE EMO 1,2
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 1486-2021
5.3.2021 - Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 35 829 052, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sa, Vložka č: 2904/B (ďalej len „SE, a.s.“) pre jadrové zariadenie JE V-2
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 1297-2021
10.2.2021 - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., Jaslovské Bohunice 360, 919 30 Jaslovské Bohunice, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sa, Vložka č: 4649/B.
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 1028-2021
15.1.2021 - DMS s. r. o., Dukovany č. p. 269, 675 50 Dukovany, IČO: 49436392, spoločnosť vedená pod spisovou značkou C 12007 na Krajskom súde v Brne
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 1348-2021
19.2.2021 - Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 35 829 052, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sa, Vložka č: 2904/B (ďalej len „SE, a.s.“) pre jadrové zariadenie JE EMO 1,2
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 1686-2021
29.3.2021 - Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 35 829 052, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sa, Vložka č. 2904/B (ďalej len „SE, a.s.“) pre jadrové zariadenie JE EMO 1,2
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 1313-2021
15.2.2021 - Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 35 829 052, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sa, Vložka č: 2904/B (ďalej len „SE, a.s.“) pre jadrové zariadenie JE EMO 1,2
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 1272-2021
11.2.2021 - Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 35 829 052, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sa, Vložka č: 2904/B (ďalej len „SE, a.s.“) pre jadrové zariadenie JE EMO 1,2
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 1079-2021
21.1.2021 - Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, IČO: 35 829 052, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sa, Vložka č: 2904/B (ďalej len „SE, a.s.“) pre jadrové zariadenie JE Jaslovské Bohunice V2
»» Otvoriť ...

Prebiehajúce správne konania
Ukončené správne konania


Aktualizácia: 22.1.2021 12:38