ÚJD SR

Správne konania


Zverejňovanie informácií podľa §3 ods.5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov o začatí, uskutočňovaní a skončení správnych konaní vo veciach, ktoré sú predmetom verejného záujmu, vedených na ÚJD SRPrebiehajúce konania 2019

Na začiatok | < 10 | > 10 Na koniec

Číslo konania: 6936 -2019
26.9.2019 - Slovenské elektrárne, a. s., závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 5613-2019
30.7.2019 - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Tomášikova 22, 821 02 Bratislava
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3835-2018 (704-2019)
11.12.2018 - Slovenské elektrárne, a.s., Mlynskénivy 47, 821 09 Bratislava, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce.
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3834-2019
17.12.2019 - Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3826-2019
16.12.2019 - Slovenské elektrárne, a. s., so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod EMO 1. a 2. blok
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3817 - 2019
13.12.2019 - Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok EMO
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3810 - 2019
12.12.2019 - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., Tomášikova 22, 821 02 Bratislava
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3796-2019
12.12.2019 - Slovenské elektrárne a. s., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3778-2019
9.12.2019 - Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3772-2019
6.12.2019 - Tepláreň Košice, a.s. v skratke TEKO, a. s.
»» Otvoriť ...

Prebiehajúce správne konania
Ukončené správne konania


Aktualizácia: 3.3.2020 13:01