ÚJD SR

Správne konania


Zverejňovanie informácií podľa §3 ods.5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov o začatí, uskutočňovaní a skončení správnych konaní vo veciach, ktoré sú predmetom verejného záujmu, vedených na ÚJD SRPrebiehajúce konania 2018

Na začiatok | < 10 | > 10 Na koniec

Číslo konania: 3855-2018
14.12.2018 - Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3816-2018
6.12.2018 - Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3811-2018
6.12.2018 - Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3776-2018
3.12.2018 - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., Tomášiková 22, 821 02 Bratislava
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3773-2018
28.11.2018 - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., Tomášiková 22, 821 02 Bratislava
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3771-2018
3.12.2018 - Slovenské elektrárne, a. s., (ďalej len „SE, a.s.“) IČO: 35829052, zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I , Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2904/B, so sídlom Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, SR.
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3754-2018
29.11.2018 - Slovenské elektrárne, a. s., závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3741-2017 (672-2018)
19.12.2017 - Slovenské elektrárne a. s., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod 1. a 2. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3731-2018
27.11.2018 - Pre VUJE, a.s., IČO: 31450474, DIČ: 2020392539, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sa, Vložka číslo: 164/T so sídlom v Trnave Okružná 5, 918 64, Slovenská republika
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3703-2018
21.11.2018 - Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce.
»» Otvoriť ...

Prebiehajúce správne konania
Ukončené správne konania


Aktualizácia: 20.2.2020 10:57