ÚJD SR

Správne konania


Zverejňovanie informácií podľa §3 ods.5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov o začatí, uskutočňovaní a skončení správnych konaní vo veciach, ktoré sú predmetom verejného záujmu, vedených na ÚJD SRPrebiehajúce konania 2018

Na začiatok | < 10 | > 10 Na koniec

Číslo konania: 3741-2017 (672-2018)
19.12.2017 - Slovenské elektrárne a. s., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod 1. a 2. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3725-2017 (657-2018)
18.12.2017 - Slovenské elektrárne a. s., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod 1. a 2. blok Atómové elektrárne Mochovce, 93539 Mochovce
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3585-2017 (596-2018)
1.12.2017 - Slovenské elektrárne a. s., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Atómové elektrárne Bohunice, 919 31 Bohunice
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 1186-2018
15.2.2018 - JAVYS, a. s., Tomášikova 22, Bratislava, 821 02 Bratislava
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 1111-2018
8.2.2018 - JAVYS, a. s., Tomášikova 22, Bratislava, 821 02 Bratislava
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 1008-2018
29.1.2018 - Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, závod MO 3,4
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 1003-2018
29.1.2018 - Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, závod MO 3,4
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 849-2018
15.1.2018 - Slovenské elektrárne a. s., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Atómové elektrárne Bohunice, 919 31 Bohunice
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 848-2018
15.1.2018 - Slovenské elektrárne a. s., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Atómové elektrárne Bohunice, 919 31 Bohunice
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 848-2018
15.1.2018 - Slovenské elektrárne a. s., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Atómové elektrárne Bohunice, 919 31 Bohunice
»» Otvoriť ...

Prebiehajúce správne konania
Ukončené správne konania


Aktualizácia: 10.1.2018 9:10