ÚJD SR

Správne konania


Zverejňovanie informácií podľa §3 ods.5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov o začatí, uskutočňovaní a skončení správnych konaní vo veciach, ktoré sú predmetom verejného záujmu, vedených na ÚJD SRPrebiehajúce konania 2017

Na začiatok | < 10 | > 10 Na koniec

Číslo konania: 6501-2017
24.10.2017 - Slovenské elektrárne a. s., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3618-2017
1.12.2017 - SE a. s., závod EMO12 Mochovce
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3536-2017
28.11.2017 -
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3535-2017
28.11.2017 - Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3534 - 2017
28.11.2017 - Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, závod EBO 3. a 4. blok
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3533 - 2017
28.11.2017 - Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, závod EBO 3. a 4. blok
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3513-2017
27.11.2017 - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., Tomášikova 22, 821 02 Bratislava
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3344-2017
9.11.2017 - Slovenské elektrárne, a. s., Hraničná 12, 827 36 Bratislava, závod EMO 3. a 4. blok
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3296-2017
31.10.2017 - Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, závod EBO 3. a 4. blok
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3294 - 2017
31.10.2017 - Slovenské elektrárne, a. s., Hraničná 12, 827 36 Bratislava, závod EMO 3. a 4. blok
»» Otvoriť ...

Prebiehajúce správne konania
Ukončené správne konania


Aktualizácia: 3.3.2020 13:09