ÚJD SR

Správne konania


Zverejňovanie informácií podľa §3 ods.5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov o začatí, uskutočňovaní a skončení správnych konaní vo veciach, ktoré sú predmetom verejného záujmu, vedených na ÚJD SRPrebiehajúce konania 2016

Na začiatok | < 10 | > 10 Na koniec

Číslo konania: 3816-2016
20.12.2016 - SE, a.s.
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3742-2016
13.12.2016 - Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3737-2016
12.12.2016 - SE, a.s.
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3720-2016
12.12.2016 - Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3522-2016
21.11.2016 - Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3485-2016
16.11.2016 - SE, a.s.
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3458-2016
11.11.2016 - JAVYS, a. s., Tomášikova 22, Bratislava, 821 02 Bratislava
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3335-2016
2.11.2016 - Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3323-2016
28.10.2016 - SE, a.s.
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3295-2016
26.10.2016 - SE, a.s.
»» Otvoriť ...

Prebiehajúce správne konania
Ukončené správne konania


Aktualizácia: 16.11.2017 10:34