ÚJD SR

Správne konania


Zverejňovanie informácií podľa §3 ods.5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov o začatí, uskutočňovaní a skončení správnych konaní vo veciach, ktoré sú predmetom verejného záujmu, vedených na ÚJD SRPrebiehajúce konania 2015

Na začiatok | < 10 | > 10 Na koniec

Číslo konania: 3718-2015
9.12.2015 - SE, as.
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3715-2015
9.12.2015 - SE, a.s.
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3492-2015
19.11.2015 - SE, a.s.
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3490-2015
19.11.2015 - SE, a.s.
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3489-2015
19.11.2015 - SE, a.s.
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3488-2015
19.11.2015 - SE, a.s.
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3457-2015
12.11.2015 - Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3412-2015
9.11.2015 - Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, závod MO 3,4
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3349-2015
29.10.2015 - SE, a.s.
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3325-2015
28.10.2015 - Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Elektrárne Bohunice, 919 31 Jaslovské Bohunice
»» Otvoriť ...

Prebiehajúce správne konania
Ukončené správne konania


Aktualizácia: 16.11.2017 10:34