ÚJD SR

Správne konania


Zverejňovanie informácií podľa §3 ods.5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov o začatí, uskutočňovaní a skončení správnych konaní vo veciach, ktoré sú predmetom verejného záujmu, vedených na ÚJD SRPrebiehajúce konania 2014

Na začiatok | < 10 | > 10 Na koniec

Číslo konania: 4140-2014
13.6.2014 - Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské nivy 47, 827 09 Bratislava, Atómové elektrárne Bohunice, závod
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3925-2014
12.12.2014 - SE a.s., JE-MO34
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3910-2014
12.12.2014 - SE, a.s.
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3908-2014
12.12.2014 - SE, a.s.
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3833-2014
3.12.2014 - SE, a.s
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3830-2014
3.12.2014 - SE, a.s
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3823-2014
3.12.2014 - SE, a.s.
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3812-2014
28.11.2014 - Slovenské elektrárne, a. s., (ďalej len „SE, a.s.“) IČO: 35829052, zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I , Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2904/B, so sídlom Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, bankové spojenie: Tatra banka Bratislava, č. ú. 2646000025/1100
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3811-2014
28.11.2014 - Slovenské elektrárne, a. s., (ďalej len „SE, a.s.“) IČO: 35829052, zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I , Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2904/B, so sídlom Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, bankové spojenie: Tatra banka Bratislava, č. ú. 2646000025/1100,
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3810-2014
25.11.2014 - Slovenské elektrárne, a. s., (ďalej len „SE, a.s.“) IČO: 35829052, zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I , Oddiel: Sa, Vložka číslo: 2904/B, so sídlom Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, bankové spojenie: Tatra banka Bratislava, č. ú. 2646000025/1100
»» Otvoriť ...

Prebiehajúce správne konania
Ukončené správne konania


Aktualizácia: 16.11.2017 10:35