ÚJD SR

Správne konania


Zverejňovanie informácií podľa §3 ods.5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov o začatí, uskutočňovaní a skončení správnych konaní vo veciach, ktoré sú predmetom verejného záujmu, vedených na ÚJD SRPrebiehajúce konania

Na začiatok | < 10 | > 10 Na koniec

Číslo konania: 3744-2019
24.5.2019 - Slovenské elektrárne, a. s., závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3629-2019
21.5.2019 - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Tomášikova 22, 821 02 Bratislava
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 2507-2019
12.7.2019 - COLAS Slovakia, a.s.
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 2501-2019
9.7.2019 - Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 2490-2019
10.7.2019 - Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 2435-2019
2.7.2019 - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., Tomášikova 22, 821 02 Bratislava.
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 2433-2019
2.7.2019 - Slovenské elektrárne, a.s., Mlynskénivy 47, 821 09 Bratislava, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 2396-2019
26.6.2019 - Slovenské elektrárne, a.s., Mlynskénivy 47, 821 09 Bratislava, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 2377-2019
26.6.2019 - Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, závod EMO 1,2
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 2343-2019
24.6.2019 - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. Tomášikova 22, 821 02 Bratislava
»» Otvoriť ...

Prebiehajúce správne konania
Ukončené správne konania


Aktualizácia: 6.6.2019 9:38