ÚJD SR

Správne konania


Zverejňovanie informácií podľa §3 ods.5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov o začatí, uskutočňovaní a skončení správnych konaní vo veciach, ktoré sú predmetom verejného záujmu, vedených na ÚJD SRPrebiehajúce konania

Na začiatok | < 10 | > 10 Na koniec

Číslo konania: 3741-2017 (672-2018)
19.12.2017 - Slovenské elektrárne a. s., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod 1. a 2. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 2815-2018
16.8.2018 - Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, závod MO 3, 4
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 2804-2018
14.8.2018 -
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 2803-2018
14.8.2018 - Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 2765-2018
9.8.2018 - Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, závod MO 3, 4
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 2764-2018
9.8.2018 - Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 2763-2018
9.8.2018 - Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 2762-2018
9.8.2018 - Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, závod MO 3, 4
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 2724-2018
3.8.2018 - Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, závod EBO 3, 4
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 2714-2018
26.7.2018 - JAVYS, a. s., Tomášikova 22, Bratislava, 821 02 Bratislava
»» Otvoriť ...

Prebiehajúce správne konania
Ukončené správne konania


Aktualizácia: 10.1.2018 9:08