ÚJD SR

Správne konania


Zverejňovanie informácií podľa §3 ods.5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov o začatí, uskutočňovaní a skončení správnych konaní vo veciach, ktoré sú predmetom verejného záujmu, vedených na ÚJD SRPrebiehajúce konania

Na začiatok | < 10 | > 10 Na koniec

Číslo konania: 9936-2018
22.1.2018 - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Tomášikova 22, 821 02 Bratislava
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3741-2017 (672-2018)
19.12.2017 - Slovenské elektrárne a. s., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod 1. a 2. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3725-2017 (657-2018)
18.12.2017 - Slovenské elektrárne a. s., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod 1. a 2. blok Atómové elektrárne Mochovce, 93539 Mochovce
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3585-2017 (596-2018)
1.12.2017 - Slovenské elektrárne a. s., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Atómové elektrárne Bohunice, 919 31 Bohunice
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 2136-2018
11.4.2018 - Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 2133-2018
11.4.2018 - Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 1792-2018
26.3.2018 - Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 1782-2018
23.4.2018 - Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 1778-2018
23.4.2018 - Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 1691-2018
12.4.2018 - Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod Atómové elektrárne Bohunice, 919 31 Jaslovské Bohunice
»» Otvoriť ...

Prebiehajúce správne konania
Ukončené správne konania


Aktualizácia: 10.1.2018 9:08