ÚJD SR

Správne konania


Zverejňovanie informácií podľa §3 ods.5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov o začatí, uskutočňovaní a skončení správnych konaní vo veciach, ktoré sú predmetom verejného záujmu, vedených na ÚJD SRPrebiehajúce konania

Na začiatok | < 10 | > 10 Na koniec

Číslo konania: 5613-2019
30.7.2019 - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Tomášikova 22, 821 02 Bratislava
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3744-2019
24.5.2019 - Slovenské elektrárne, a. s., závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3629-2019
21.5.2019 - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Tomášikova 22, 821 02 Bratislava
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3257-2019
9.10.2019 - Slovenské elektrárne, a. s., závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3177-2019
30.9.2019 - Slovenské elektrárne a. s., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3163-2019
30.9.2019 - DMS s.r.o., Dukovany č.p. 269, 675 50 Dukovany, Česká republika
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3161-2019
30.9.2019 - DMS s.r.o., Dukovany č.p. 269, 675 50 Dukovany, Česká republika
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3142-2019
26.9.2019 - Slovenské elektrárne, a. s., závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3140-2019
26.9.2019 - JAVYS, a. s., Tomášikova 22, Bratislava, 821 02 Bratislava
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3135-2019
26.9.2019 - Slovenské elektrárne a. s., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2
»» Otvoriť ...

Prebiehajúce správne konania
Ukončené správne konania


Aktualizácia: 6.6.2019 9:38