ÚJD SR

Otvorené dáta
1. Objednávky:

Výber základných údajov o aktuálnych objednávkach zverejňovaných podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a zverejňovania dokumentov na stránke http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/viewByKeyMenu/Sk-01-07-04-49

Aktualizácia:
Na stiahnutie:

1. Faktúry:

Výber základných údajov o aktuálnych faktúrach zverejňovaných podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a zverejňovania dokumentov na stránke http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/viewByKeyMenu/Sk-01-07-04-00

Aktualizácia:
Na stiahnutie:

1. Zoznam inšpekcií:

Základné informácie o každej plánovanej inšpekcii na stránke http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/E18D4902C02CC728C1257B200049CC84

Aktualizácia:
Na stiahnutie:

Na stiahnutie: Tabuľka používaných OSS

Aktualizácia: 14.12.2017 15:39