ÚJD SR

ÚJD SR v súčasnosti neeviduje žiaden spor, v ktorom vystupuje ako pasívny alebo aktívny účastník súdneho sporu.

Aktualizácia: 12.7.2016 15:46