ÚJD SR

ÚJD SR ako ústredný orgán štátnej správy pripravuje a vydáva všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti svojej pôsobnosti a ustanovuje požiadavky na jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení.


Aktualizácia: 8.4.2016 13:08