RSS - Úrad jadroveho dozoru Slovenskej republiky http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/rss.xml RSS kanál spoločnosti ÚJD SR Copyright (c) 2010 ÚJD SR eDevelopment RSS Generator Správne konanie č. 3325-2019 Fri, 18 Oct 2019 08:05:50 AM GMT Žiadosť o schválenie zmien požiadaviek na kvalitu pre synchrónny generátor s odvlhčovačom 4XKZ03; BT II, DPS 3.34.02 pre 4. blok JE Mochovce. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/4278D94171A782C3C1258497002C7AF2 Správne konanie č. 3291-2019 Tue, 15 Oct 2019 09:51:22 AM GMT Vydanie povolenia na predčasné užívanie BIDSF D4.2 " Demontáž veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu", časť "Zriadenie pracoviska suchej fragmentácie" Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/E474C9C3ABFD60A8C125849400362477 Správne konanie č. 3257-2019 Thu, 10 Oct 2019 11:16:50 AM GMT Žiadosť o schválenie zmien požiadaviek na kvalitu pre NN rozvádzače 4BML90; 4BMK90; 4BMM90; 4BNK91,92,96; 4BNL91,92,96; 4BNM91,92,96; BT II, DPS 3.34.08 pre 4. blok JE Mochovce. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/8C9152EE3754E6B7C125848F003DF765 Správne konanie č. 3161-2019 Mon, 7 Oct 2019 07:59:08 AM GMT Žiadosť o schválenie plánu fyzickej ochrany „Rámcový plán zajištení FO silniční přepravy ČJP do JE Jaslovské Bohunice a JE Mochovce (včetne možné zpětné přepravy)“ podľa §4, ods. 2 písm. a) bod 6 zákona č. 541/2004 Z. z o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/EB86ADB4FFC8A855C125848C002BDE09 Správne konanie č. 3163-2019 Mon, 7 Oct 2019 07:57:36 AM GMT Žiadosť o schválenie plánu fyzickej ochrany „Rámcový plán zajištení FO železniční přepravy ČJP do JE Jaslovské Bohunice a JE Mochovce (včetne možné zpětné přepravy)“ podľa §4, ods. 2 písm. a) bod 6 zákona č. 541/2004 Z. z o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/FA5DCC9D94A02A9DC125848C002BBA1D Správne konanie č. 3142-2019 Mon, 7 Oct 2019 07:55:34 AM GMT Žiadosť o schválenie realizácie zmeny dokumentu „Predbežný plán fyzickej ochrany MO34“, vydanie 5 a jeho úradom schválených zmien v rozsahu zaslaného dokumentu „Predbežný plán fyzickej ochrany MO34“, vydanie 5, zmena 4 podľa §4, ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/975120D8E9699374C125848C002B8A27 Správne konanie č. 1629-2019 Fri, 4 Oct 2019 11:22:29 AM GMT Podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. - Žiadosť o vydanie súhlasu na realizáciou zmeny systému RRCS v roku 2019 na JE EBO V2. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/F2DE658A668E7381C1258489003E7BFB Správne konanie č. 3177-2019 Fri, 4 Oct 2019 11:06:05 AM GMT Vydanie rozhodnutia na zmenu rozhodnutia č. 43/2019 zo 14.02.2019, ktorým bolo povolené predčasné užívanie stavby do 31.10.2019. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/588A24422FD37B5BC1258489003CFB88 Správne konanie č. 3116-2019 Thu, 3 Oct 2019 08:22:50 AM GMT Žiadosť o schválenie zmeny dokumentácie systému manažérstva kvality posúdenej úradom – IPZK a PLKVZ pre Systém na spracovanie kvapalných rádioaktívnych odpadov (1. a 2. blok) podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod. 13, žiadosť o schválenie požiadaviek na kvalitu v dokumentoch uvedených v prílohe pre predmetný systém podľa § 3 ods. 2 písm. a) bod. 3, žiadosť o súhlas s realizáciou zmeny: - projekt zmeny „IPR EMO44200 – Systém na spracovanie kvapalných Ra koncentrátov - Zmeny v projektovej dokumentácii k 31.7.2019“, 1. a 2. bloku JE - v zozname vybraných zariadení pre 1. a 2. blok podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod. 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/F8B6EC9AEEE5EEFDC1258488002E097E Správne konanie č. 3135-2019 Thu, 3 Oct 2019 08:07:08 AM GMT Vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby Atómová elektráreň Mochovce VVER 4 x 440 MW 3. stavba " Strojovňa II. HVB podlažie: +7,50 m". Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/3967106405DFDD27C1258488002C9975 Správne konanie č. 3134-2019 Thu, 3 Oct 2019 08:03:51 AM GMT Vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby Atómová elektráreň Mochovce VVER 4 x 440 MW 3. stavba " Strojovňa II. HVB podlažie: +6,70 m". Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/8591FCCA9A053EB0C1258488002C4C5D Správne konanie č. 3133-2019 Thu, 3 Oct 2019 08:00:33 AM GMT Vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby Atómová elektráreň Mochovce VVER 4 x 440 MW 3. stavba " Strojovňa II. HVB podlažie: +4,70 m". Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/378C554E9D06E55AC1258488002BFF2F Správne konanie č. 3132-2019 Thu, 3 Oct 2019 07:52:23 AM GMT Vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby Atómová elektráreň Mochovce VVER 4 x 440 MW 3. stavba " Strojovňa II. HVB podlažie: +3,80 m". Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/354870A86521CBE9C1258488002B3FA9 Správne konanie č. 3140-2019 Wed, 2 Oct 2019 07:34:45 AM GMT Vydanie rozhodnutia na predčasné užívanie stavby „D4.2 – Demontáž veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu, časť – Sklad plynov pre fragmentáciu KO a PG“. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/67F85FC70AC28E78C12584870029A238 Správne konanie č. 3178 – 2019 Tue, 1 Oct 2019 11:15:33 AM GMT Žiadosť o posúdenie a schválenie zmeny PK a zmeny TD pre etapu uvádzania do prevádzky a prevádzky pre systém spracov. plynných RaO BT III, 3. a 4.blok , pre jadrový program, určené pre jadrové zariadenie JE MO34, podľa §4 ods.2 písm. a) bod 3 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon), ako aj podľa §8 ods.7, písm. b) vyhlášky č. 56/2006 Z.z. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/ACCE7023E82FDE57C1258486003DD96E Správne konanie č. 3131-2019 Tue, 1 Oct 2019 09:13:40 AM GMT Vydanie povolenia na predčasné užívanie užívanie stavby Atómová elektráreň Mochovce VVER 4 x 440 MW " Strojovňa II.HVB - podlažie: -0,00m". Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/E72A3BC2B7C42977C12584860032B0C8 Správne konanie č. 3130-2019 Tue, 1 Oct 2019 09:11:03 AM GMT Vydanie povolenia na predčasné užívanie užívanie stavby Atómová elektráreň Mochovce VVER 4 x 440 MW " Strojovňa II.HVB - podlažie: -5,5m". Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/2ADCA0B2A34EA07FC125848600327351 Správne konanie č. 3129-2019 Tue, 1 Oct 2019 09:01:55 AM GMT Vydanie povolenia na predčasné užívanie užívanie stavby Atómová elektráreň Mochovce VVER 4 x 440 MW " Strojovňa II.HVB - podlažie: -3,10m". Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/5613BBC08A8BE033C125848600319D55 Správne konanie č. 2883 – 2019 Fri, 27 Sep 2019 12:08:56 PM GMT Žiadosť o súhlas s realizáciou IPR EMO 20400 „Úprava impulzného potrubia EMO1,2 v rámci projektu seizmického zhodnotenia veľkých komponentov “ a žiadosť o schválenie dodatku plánu kvality a požiadaviek na kvalitu VZ JE EMO1,2. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/ADA87C6E6C7C9302C12584820042BC60 Správne konanie č. 3095-2019 Fri, 27 Sep 2019 11:47:43 AM GMT Vydanie povoelnia na predčasné užívanie stavby Atómová elektráreň Mochovce VVER 4 x 440 MW " Priestory elektrického zariadenia priečne 3. blok - podlažie: + 9,60 m". Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/BF0A42E12DFD12F4C12584820040CB6D Správne konanie č. 3087-2019 Fri, 27 Sep 2019 11:44:58 AM GMT Vydanie povoelnia na predčasné užívanie stavby Atómová elektráreň Mochovce VVER 4 x 440 MW " Priestory elektrického zariadenia priečne 3. blok - podlažie: + 14,70 m". Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/D958A5504ED8A5F8C125848200408AE2 Správne konanie č. 3086-2019 Fri, 27 Sep 2019 11:39:27 AM GMT Vydanie povoelnia na predčasné užívanie stavby Atómová elektráreň Mochovce VVER 4 x 440 MW " Priestory elektrického zariadenia priečne 3. blok - podlažie: + 20,00 m". Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/BC401DD8E3C6E491C125848200400973 Správne konanie č. 3096-2019 Tue, 24 Sep 2019 07:10:09 AM GMT Žiadosť o schválenie zmien požiadaviek na kvalitu pre montáže elektroohrievákov kompemzátora objemu pre 3. a 4. blok MO34, DPS 3(4).01.05, BT I podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod. 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/41A9F35EC1FB7DE4C125847F00276203 Správne konanie č. 3032-2019 Fri, 20 Sep 2019 08:13:30 AM GMT Vydanie kolaudačného rozhodnutia k stavbe „D.4.1 – Modifikácia elektrárne a montáž nových zariadení – DZM 5291/2017“. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/07371210FB10AB9EC125847B002D2E97 Správne konanie č. 3011-2019 Thu, 19 Sep 2019 09:01:30 AM GMT Konanie na predčasné užívanie stavby: Atómová elektráreň Mochovce VVER 4x440 MW 3. stavba. Budova aktívnych pomocných prevádzok II. HVB v rozsahu podlažia + 10,800 m. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/79050F19E6709C12C125847A0031937B Správne konanie č. 2957-2019 Thu, 19 Sep 2019 08:57:55 AM GMT Konanie na predčasné užívanie stavby: Atómová elektráreň Mochovce VVER 4x440 MW 3. stavba. Budova reaktorov II. HVB v rozsahu podlažia + 14,100 m. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/D3FFDD26097C4599C125847A00313F9E Správne konanie č. 2960-2019 Thu, 19 Sep 2019 08:53:41 AM GMT Konanie na predčasné užívanie stavby: Atómová elektráreň Mochovce VVER 4x440 MW 3. stavba. Budova reaktorov II. HVB v rozsahu podlažia + 18,900 m. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/092C63B62CBE71B7C125847A0030DC4F Správne konanie č. 3005-2019 Thu, 19 Sep 2019 08:49:21 AM GMT Konanie na predčasné užívanie stavby: Atómová elektráreň Mochovce VVER 4x440 MW 3. stavba. Priestory elektrického zariadenia pozdĺžne 3. a 4. blok v rozsahu podlaží - 8,400 m a - 7,950 m. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/52A0AF17024A068FC125847A003076FD Správne konanie č. 3008-2019 Thu, 19 Sep 2019 08:39:38 AM GMT Konanie na predčasné užívanie stavby: Atómová elektráreň Mochovce VVER 4x440 MW 3. stavba. Priestory elektrického zariadenia pozdĺžne 3. a 4. blok v rozsahu podlaží + 5,400 m. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/06395F3B835457C2C125847A002F92FE Správne konanie č. 3002-2019 Thu, 19 Sep 2019 08:36:03 AM GMT Vydanie povolenia na predčasné užívanie stavby Atómová elektráreň Mochovce VVER 4x440 MW " Priestory elektrického zariadenia priečne 3. blok - podlažie - 3,60 m". Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/BD75C3CD0185485CC125847A002F3F1E