RSS - Úrad jadroveho dozoru Slovenskej republiky http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/rss.xml RSS kanál spoločnosti ÚJD SR Copyright (c) 2010 ÚJD SR eDevelopment RSS Generator Správne konanie č. 2515-2020 Mon, 10 Aug 2020 12:09:23 PM GMT Žiadosť o schválenie zmeny dokumentácie systému manažérstva kvality posúdenej úradom – IPZK pre Tlakovú nádobu reaktora (1. a 2. blok) podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod. 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/A6FA3B454E35C8FAC12585C00042C6F3 Správne konanie č. 2482-2020 Mon, 10 Aug 2020 12:01:34 PM GMT Žiadosť o schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu v dokumente uvedenom v prílohe pre Kompenzátor objemu (3. a 4. blok) podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod. 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/1A4FD62DAF99FD9FC12585C000421012 Správne konanie č. 2502-2020 Mon, 10 Aug 2020 07:06:41 AM GMT - Žiadosť o schválenie dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu plánu kvality vybraných zariadení podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. v znení NP. - Žiadosť o schválenie požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 3 zákona č. 541/2004 Z. z. v znení NP, Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/4BE0204DE7B49C03C12585C000271070 Správne konanie č. 2502-2020 Fri, 7 Aug 2020 06:36:16 AM GMT Žiadosť o schválenie dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu plánu kvality vybraných zariadení podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. v znení NP. Žiadosť o schválenie požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 3 zákona č. 541/2004 Z. z. v znení NP, Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/AFC37EAC4466D8DEC12585BD00244788 Správne konanie č. 2483 - 2020 Wed, 5 Aug 2020 04:51:22 AM GMT Žiadosť o schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu pre hlavné uzatváracie armatúry (3JEC11-16AA001,002) čiastkového prevádzkového súboru 3.01.07, bezpečnostnej triedy I a II, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod. 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/3C6892B5CCC8A563C12585BB001AAD02 Správne konanie č. 2426-2020 Tue, 4 Aug 2020 10:34:42 AM GMT Žiadosť o vydanie súhlasu s realizáciu zmeny PpBS č. 154/2020 dokumentácie posúdenej úradom podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod. 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre IPR EMO 51802 – Modifikácia 4ks blokových transformátorov EMO12 alebo dodávka nových transformátorov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/0D75018F3D281517C12585BA003A1C0A Správne konanie č. 2432-2020 Fri, 31 Jul 2020 08:47:32 AM GMT - Žiadosť o schválenie realizácie zmien požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. v znení NP, - Žiadosť o schválenie realizácie zmien dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu plánu kvality vybraných zariadení podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. v znení NP. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/D670AD3707BB7314C12585B600304C71 Správne konanie č. 2280 – 2020 Thu, 30 Jul 2020 12:01:14 PM GMT Žiadosť o schválenie požiadaviek na zabezpečovanie kvality a požiadaviek na kvalitu TRV ventilov v DGS, 3.a 4. blok, DPS 20.01, 70.01 v rozsahu žiadosti JE EBO, podľa § 4 ods. 2 písm. a) body 2 a 3 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/8122BE208DA1E467C12585B500420820 Správne konanie č. 2310 - 2020 Thu, 30 Jul 2020 05:25:48 AM GMT Posúdenie dokumentácie protiradiačných opatrení. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/D2BE6A2486FAA7B9C12585B5001DD426 Správne konanie č. UJD SR 2392-2020 Tue, 28 Jul 2020 12:28:37 PM GMT Podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. - Žiadosť o vydanie súhlasu s realizáciou projektu IPR M (EMO) 18028“Modifikácia dýz merania prietoku NV za VTO“ pre 2. blok JE EMO 1, 2. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/D136C3CE09E5BC66C12585B3004489C2 Správne konanie č. 2411-2020 Fri, 24 Jul 2020 06:36:02 AM GMT Žiadosť o súhlas s realizáciou zmeny č.158/2020 v PpBS kapitola 10 “Systém konverzie pary a energie“ Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/21FEAE2BCA4E6A1FC12585AF00244262 Správne konanie č. 2391-2020 Thu, 23 Jul 2020 10:21:12 AM GMT - žiadosť o vydanie súhlasu s realizáciu projektu zmeny IPR EMO 30100/4 podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. v ZNP, - žiadosť o schválenie realizácie zmeny dokumentácie systému manažérstva kvality držiteľa povolenia v rozsahu plánu kvality vybraných zariadení podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. v znení NP, - žiadosť o schválenie požiadaviek na kvalitu vybraných zariadení podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 3 zákona č. 541/2004 Z. z. v znení NP, - žiadosť o schválenie realizácie zmeny zoznamu vybraných zariadení podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. v znení NP Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/812820C5477F2E8BC12585AE0038DF87 Správne konanie č. 2322-2020 (5035/2020) Wed, 22 Jul 2020 12:18:37 PM GMT Žiadosť o schválenie realizácie zmeny dokumentu „Plán fyzickej ochrany SE-EMO“, vydanie 2 a jeho úradom schválených zmien v rozsahu zaslaného dokumentu „Plán fyzickej ochrany SE-EMO“, vydanie 2, revízia č. 6, príloha č. 4, kapitola 2.1.5 podľa §4, ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/4AD1CFD9BE4D1480C12585AD00439FAD Správne konanie č. 2137-2020 Thu, 16 Jul 2020 08:06:02 AM GMT Podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z. - Žiadosť o vydanie súhlasu s realizáciou projektu IPR EMO 41300 – zmeny projektu RRCS pre 2. blok JE EMO 1, 2 v roku 2020. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/3CF92DB9883A19A1C12585A7002C7F97 Správne konanie č. 2341 - 2020 Wed, 15 Jul 2020 08:24:41 AM GMT Žiadosť o schválenie zmeny 10-HMG-801, vyd. č. 3 vybraných zariadení BSC, patriace medzi vybrané zariadenia JAVYS podľa §25 ods.4 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/889D37F5C52F2001C12585A6002E348B Správne konanie č. 2350-2020 Wed, 15 Jul 2020 05:49:30 AM GMT Žiadosť o súhlas s realizáciou projektu IPR M18029 a žiadosť o schválenie realizácie zmien plánov kvality JE EMO 1,2. Úrad jadrového dozoru SR Ukončené konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/412140FBEEE73755C12585A6001FFF6D Správne konanie č. 2324 - 2020 Mon, 13 Jul 2020 12:36:35 PM GMT Žiadosť o schválenie požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby vybraných zariadení guľové kohúty BTII, čiastkového prevádzkového súboru DPS3.34.02 pre 4. blok MO34, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod. 3 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a žiadosť o schválenie zmeny dokumentácie systému manažérstva kvality v rozsahu požiadaviek na zabezpečenie kvality – PNM34138248 „PLKVZ 2. ETAPA – RUČNÉ VENTILY DPS 3.34.02 4. BLOK“ pre 4. blok MO34, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod. 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/2F8E41498A23387EC12585A40045447A Správne konanie č. 2150-2020 Fri, 10 Jul 2020 10:44:35 AM GMT Žiadosť o schválenie dokumentácie systému kvality podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod. 2 a 3 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Ukončené konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/A3436C89DBCF832EC12585A1003B03A7 Správne konanie č. 2271-2020 Mon, 6 Jul 2020 11:45:32 AM GMT Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 4 ods.2 písm. f) bod. 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na realizáciu zmien podľa §2 písm. w) vykonaných v prevádzkovom predpise: 2-TP/1003 – Neutrónovo fyzikálne charakteristiky AZ, 21. kampaň 2. bloku EMO, 1471 MW, evidenčné číslo: PREV/24089/2020 (12. vydanie). Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/E183913121F1F5A3C125859D00409843 Správne konanie č. 2065-2020 Thu, 2 Jul 2020 10:47:23 AM GMT Podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z., Žiadosť o schválenie požiadaviek na kvalitu – schválenie zmien požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby snímačov teploty BTIII DPS 3.34.10, pre 4. blok JZ Mochovce, list zn. SE/2020/030392. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/20EB72095B033332C1258599003B4518 Správne konanie č. 2064-2020 Thu, 2 Jul 2020 10:44:34 AM GMT Podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z., Žiadosť o schválenie požiadaviek na kvalitu – schválenie zmien požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby snímačov teploty chladiacej vody BTII DPS 3.34.10, pre 4. blok JZ Mochovce, list zn. SE/2020/030396. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/5212599BDDB3C5DDC1258599003B035E Správne konanie č. 2018-2020 Thu, 2 Jul 2020 10:41:03 AM GMT Podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 2 zákona č. 541/2004 Z. z., Podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 3 zákona č. 541/2004 Z. z., Žiadosť o schválenie požiadaviek na zabezpečenie kvality a požiadaviek na kvalitu – pre snímače tlaku a diferenčného tlaku BTII DPS 4.10.01, pre 4. blok JZ Mochovce, list zn. SE/2020/028410. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/53A97A9D688B9248C1258599003AB0FE Správne konanie č. 2187-2020 Tue, 30 Jun 2020 11:58:15 AM GMT Žiadosť o súhlas s realizáciou zmeny prevádzkového predpisu 2-TPP/0001 Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/2030E198B7E9035AC12585970041C220 Správne konanie č. 2186-2020 Tue, 30 Jun 2020 08:16:36 AM GMT Žiadosť o súhlas s realizáciou zmeny v prevádzkovom predpise 1-TPP/0001 Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/51B08C0986BCAB60C1258597002D772E Správne konanie č. 2020-2020 Tue, 30 Jun 2020 05:10:09 AM GMT Žiadosť o schválenie zmeny plánu kvality pre PGV 213, upravených požiadaviek na kvalitu v rozsahu žiadosti JE Mochovce, podľa § 4 ods. 2 písm. a) body 3, 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Ukončené konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/F853CE2632EB0E29C1258597001C6554 Správne konanie č. 2200-2020 Mon, 29 Jun 2020 08:13:49 AM GMT Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 4 ods.2 písm. f) bod. 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na realizáciu zmien podľa § 2 písm. w) zákona, vykonaných v technologických predpisoch: - 2-TPP/0002.20: Pracovný program výmeny paliva, 2. blok, 20. výmena paliva, evidenčné číslo PREV/24049/2020 a - 2-TPP/0002.21NV: Pracovný program výmeny paliva, 2. blok, 21. kampaň – neplánované vyvezenie AZ, evidenčné číslo PREV/24050/2020. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/5F374402FA232411C1258596002D35D7 Správne konanie č. 2221-2020 Mon, 29 Jun 2020 08:02:31 AM GMT Žiadosť o vydanie súhlasu s realizáciu dokumentácie podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod. 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre projekt IPR M19051 – Elektrokotol EMO a súhlas so zmenou PpBS, žiadosť o schválenie plánu kvality a požiadaviek na kvalitu VZ JE EMO12. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/8350E08592D60F01C1258596002C2D1B Správne konanie č. 2139 – 2020 Tue, 23 Jun 2020 04:43:01 AM GMT Žiadosť o súhlas s realizáciou projektu IPR EMO 20400 „Prekládka impulzného potrubia KO v rámci SeVK EMO 2“, žiadosť o schválenie dodatku k plánu kvality a požiadaviek na kvalitu VZ JE EMO 1,2. Úrad jadrového dozoru SR Ukončené konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/163EA06DA29B74A8C12585900019E94B Správne konanie č. 1882-2020 Mon, 22 Jun 2020 05:54:02 AM GMT Žiadosť o posúdenie a schválenie zmeny v zozname vybraných zariadení pre JZ JE A1, TSÚ RAO, MSVP a FS KRAO, patriace medzi vybrané zariadenia - JAVYS podľa § 3 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/19E7C20BC69DD493C125858F002069BA Správne konanie č. 1874-2020 Fri, 19 Jun 2020 12:27:27 PM GMT Žiadosť o vydanie súhlasu na realizáciu zmien v prevádzkovom predpise 8-INŠ-601 „Deklarovanie obsahu rádionuklidov prevádzkovom predpise v RAO spracovávaných na BSC pred ich uložením na RÚ RAO“, vydanie č. 5. podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/2B49C6403AD3088BC125858C00446E6B