RSS - Úrad jadroveho dozoru Slovenskej republiky http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/rss.xml RSS kanál spoločnosti ÚJD SR Copyright (c) 2010 ÚJD SR eDevelopment RSS Generator Správne konanie č. 446-2019 Tue, 15 Jan 2019 09:03:24 AM GMT Žiadosť schválenie zmeny dokumentácie systému manažérstva kvality IPZK pre Hlavné cirkulačné čerpadlo (3. a 4. blok) podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod. 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/D0E367B8C09B2ED7C125838300373E59 Správne konanie č. 22-2019 Fri, 11 Jan 2019 08:29:56 AM GMT Povolenie na predčasné užívanie stavby „Elektrokotol EBO V2“. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/F0A1535D8A817CBCC125837F00342DD3 Správne konanie č. 3858 – 2018 Fri, 11 Jan 2019 08:26:27 AM GMT Žiadosť o posúdenie a schválenie zmeny IPZK revízia C29 (PLKVZ) olejové nádrže, II. etapa, BT III, 3.blok, pre jadrový program, určené pre jadrové zariadenie JE MO34, podľa §4 ods.2 písm. a) bod 3 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon), ako aj podľa §8 ods.7, písm. b) vyhlášky č. 56/2006 Z.z. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/E982B28B863DE355C125837F0033DC79 Správne konanie č. 3857 – 2018 Fri, 11 Jan 2019 08:22:18 AM GMT Žiadosť o posúdenie a schválenie zmeny IPZK revízia C144 (PLKVZ) potrubné trasy DPS 3.14.02, II. etapa, BT I, II, III, 3.blok, pre jadrový program, určené pre jadrové zariadenie JE MO34, podľa §4 ods.2 písm. a) bod 3 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon), ako aj podľa §8 ods.7, písm. b) vyhlášky č. 56/2006 Z.z Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/37FFD4AF13363582C125837F00337B1C Správne konanie č. 3633 – 2018 Thu, 10 Jan 2019 07:04:13 AM GMT Žiadosť o schválenie požiadaviek na kvalitu pre potrubné trasy drenáží pre chemické merania bezpečnostnej triedy III čiastkového prevádzkového súboru DPS3.10.01 (SJZ - v rozsahu podľa kapitoly č. 5 plánu kvality PNM34376923 rev. 01) pre 3. blok JE Mochovce , v zhode s § 4, odsek (2) písmeno a) bod 3 zákona NR SR č. 541/2004 Z. z.. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/7F10BDE5D0AB4D60C125837E002C5517 Správne konanie č. 3630 – 2018 Thu, 10 Jan 2019 07:00:35 AM GMT Schválenie požiadaviek na kvalitu pre ventily uzatváracie vlnovcové ručné bezpečnostnej triedy III čiastkového prevádzkového súboru DPS3.10.0 (SJZ - 3KTA11AA502, 3KTA11AA920, 3KTA11AA921) pre 3. blok JE Mochovce, v zhode s § 4, odsek (2) písmeno a) bod 3 zákona NR SR 541/2004 Z.z.. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/C145EEC640C4646BC125837E002BFFCC Správne konanie č. 3771-2018 Mon, 7 Jan 2019 08:55:49 AM GMT Žiadosť o schválenie programov prípravy vybraných zamestnancov podľa § 4 ods. 2 písm. a) bodu 5. a § 24 ods. 7 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/F28E34CC4389EDDDC125837B00368C97 Správne konanie č. 3613-2018 Mon, 7 Jan 2019 08:53:43 AM GMT Žiadosť o schválenie programov prípravy vybraných zamestnancov podľa § 4 ods. 2 písm. a) bodu 5. a § 24 ods. 7 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/5E8C5011FAF59C92C125837B00365B66 Správne konanie č. 3731-2018 Mon, 7 Jan 2019 08:50:54 AM GMT Žiadosť o schválenie programov prípravy vybraných zamestnancov podľa § 4 ods. 2 písm. a) bodu 5. a § 24 ods. 7 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/61A9FA8D3628BAB4C125837B0036193C Správne konanie č. 3656-2018 Mon, 7 Jan 2019 08:46:15 AM GMT Žiadosť o schválenie programov prípravy vybraných zamestnancov podľa § 4 ods. 2 písm. a) bodu 5. a § 24 ods. 7 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/439C9D709C757B14C125837B0035AC99 Správne konanie č. 3811-2018 Mon, 7 Jan 2019 08:41:33 AM GMT Konanie na zmenu rozhodnutia na stavbu: IPR EMO 17300 Doplnenie 400 kV vypínačov na 1. a 2. bloku JE EMO 12. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/0F828863D6D6EA9EC125837B00353E28 Správne konanie č. 1396-2018 Thu, 20 Dec 2018 12:00:02 PM GMT Žiadosť o schválenie dokumentácie systému kvality podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod. 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Žiadosť o vydanie súhlasu s realizáciu zmeny dokumentácie posúdenej úradom podľa § 4 ods.2 písm. a) bod. 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/02CB103894101BB1C125836900476A2B Správne konanie č. 3816-2018 Thu, 20 Dec 2018 11:41:39 AM GMT Kolaudačné konanie na stavbu: IPR EMO 20400 Seizmické zodolnenie súboru stavebných objektov JE Mochovce na novú hodnotu seizmického zaťaženia SO 780/1-01 Objekt CO pod administratívnou budovou. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/3DA5867129B4CDC9C12583690045BB3E Správne konanie č. 3855-2018 Tue, 18 Dec 2018 07:06:10 AM GMT Konanie na predčasné užívanie stavby: Atómová elektráreň Mochovce VVER 4x440 MW 3. stavba. SO  a oplotenia. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/0B00A0A29EDC7A63C1258367002C82A0 Správne konanie č. 3811/2018 Tue, 18 Dec 2018 06:48:41 AM GMT Konanie na zmenu rozhodnutia na stavbu: IPR EMO 17300 Doplnenie 400 kV vypínačov na 1. a 2. bloku JE EMO 12. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/7ABE25A7FE46B699C1258367002AE907 Správne konanie č. 12-2018a Thu, 13 Dec 2018 12:05:57 PM GMT Žiadosť schválenie zmeny dokumentácie systému manažérstva kvality IPZK pre Hlavné cirkulačné čerpadlo (1. a 2. blok) podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod. 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/347D9113965C8BECC12583620047F4C4 Správne konanie č. 3836-2018 Thu, 13 Dec 2018 09:09:54 AM GMT Žiadosť o schválenie zmien požiadaviek na kvalitu pre flexibilné kontrolné káble , BT II pre 3. a 4. blok JE Mochovce. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/8254B898A1066C1DC12583620037D6B6 Správne konanie č. 3834-2018 Thu, 13 Dec 2018 09:07:58 AM GMT Žiadosť o schválenie zmien požiadaviek na kvalitu pre silové káble LOCA a ne-LOCA VN a NN, BT II a BT III, pre 3. a 4. blok JE Mochovce. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/B2EB1E348430AA01C12583620037A966 Správne konanie č. 3835-2018. Thu, 13 Dec 2018 09:04:20 AM GMT Žiadosť o schválenie zmien požiadaviek na kvalitu pre etapu výroby a montáže kontrolných a signalizačných káblov podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod. 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/C1329D79C43E0002C125836200375432 Správne konanie č. 1062-2018a Thu, 13 Dec 2018 09:00:58 AM GMT Žiadosť schválenie zmeny dokumentácie systému manažérstva kvality IPZK pre Hlavné cirkulačné čerpadlo (3. a 4. blok) podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod. 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov . Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/CE2A5CC217EA3E6CC125836200370537 Správne konanie č. 3700-2018 Thu, 13 Dec 2018 08:57:36 AM GMT Žiadosť o vydanie súhlasu s realizáciou zmeny v návode EMO/NA-332.21-02 ,,Plán nakladania s RAO v SE-EMO,“ 1. vydanie. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/378B6D50A3D3AE0DC12583620036B662 Správne konanie č. 3699-2018 Thu, 13 Dec 2018 08:54:52 AM GMT Žiadosť o vydanie súhlasu s realizáciou zmeny návodu EBO/NA-332.21-02 ,,Plán nakladania s RAO v SE-EBO,“ vydanie č. 1. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/60285B091AC63F13C12583620036767E Správne konanie č. 3776-2018 Fri, 7 Dec 2018 11:43:27 AM GMT Žiadosť o povolenie prepravy rádioaktívnych materiálov v schválenom type prepravného zariadenia – kontajner PKII/KALY. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/8A438A4E5AA38992C125835C0045E5A4 Správne konanie č. 3773-2018 Fri, 7 Dec 2018 11:39:02 AM GMT Žiadosť o schválenie zmeny na JZ TSÚ RAO v rozsahu uvádzania „Linky na predúpravu fixovaných RAO v SO 44/20“ a „Uzla dávkovania sypkých RAO“ do prevádzky. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/0E85EEB08DC62D7DC125835C00457E37 Správne konanie č. 3704 – 2018 Fri, 7 Dec 2018 11:32:21 AM GMT Žiadosť o schválenie zmien požiadaviek na zabezpečovanie kvality pre potrubný systém s príslušenstvom, DPS 3.03.01, 3.03.02,v rozsahu žiadosti JE Mochovce, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod. 13, zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/11C4C2E790046A0FC125835C0044E172 Správne konanie č. 3285 - 2018 Fri, 7 Dec 2018 11:03:24 AM GMT Žiadosť o schválenie zmien požiadaviek na kvalitu nových VZ – pracovná tyč zavážacieho stroja; podľa § 4 ods. 2 písm. a) 13 ; zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/FB7C652C9AD06940C125835C00423AF4 Správne konanie č. 3202 - 2018 Fri, 7 Dec 2018 11:00:20 AM GMT Žiadosť o schválenie zmien plánu kvality a požiadaviek na kvalitu nových VZ; podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod. 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/0D6035BDF8EE6D15C125835C0041F308 Správne konanie č. 3556-2018 Tue, 4 Dec 2018 12:27:07 PM GMT Žiadosť o schválenie dokumentácie systému kvality podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod. 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Žiadosť o vydanie súhlasu s realizáciu zmeny dokumentácie posúdenej úradom podľa § 4 ods.2 písm. f) bod. 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/499A4C80563A9243C12583590049E52D Správne konanie č. 3555-2018 Tue, 4 Dec 2018 12:24:22 PM GMT Žiadosť o vydanie súhlasu s realizáciu zmeny dokumentácie posúdenej úradom podľa § 4 ods.2 písm. a) bod. 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Žiadosť o vydanie súhlasu s realizáciu zmeny dokumentácie posúdenej úradom podľa § 4 ods.2 písm. f) bod. 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/E34C5761793E8854C12583590049A496 Správne konanie č. 3226-2018 Tue, 4 Dec 2018 12:15:26 PM GMT Žiadosť o vydanie súhlasu na realizáciu zmeny ovplyvňujúcej jadrovú bezpečnosť počas vyraďovania JZ V-1 v na realizáciu zmeny ovplyvňujúcej jadrovú bezpečnosť počas vyraďovania jadrového zariadenia JE V-1 v prevádzkovom predpise určenom úradom 5-TPP-265 „Ventilácia reaktorovne a budovy pomocných prevádzok“, vydanie č. 4. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/8F3FE7DDEF25AE3EC12583590048D309