RSS - Úrad jadroveho dozoru Slovenskej republiky http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/rss.xml RSS kanál spoločnosti ÚJD SR Copyright (c) 2010 ÚJD SR eDevelopment RSS Generator Správne konanie č. 1026-2020 Mon, 27 Jan 2020 06:40:14 AM GMT Vydanie kolaudačného rozhodnutia pre BIDSF D4.2 "Demontáž veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu", časť "Zriadenie pracoviska suchej fragmentácie. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/1AA255D295496CDCC12584FC002A22EC Správne konanie č. 982-2020 Mon, 27 Jan 2020 06:13:35 AM GMT Konanie na zmenu užívania stavby „Integrálny sklad RAO v lokalite Bohunice“. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/EC101DA41C84C098C12584FC0027B21E Správne konanie č. 1029-2020 Mon, 27 Jan 2020 05:55:45 AM GMT Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 4 ods.2 písm. f) bod. 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na realizáciu zmien podľa § 2 písm. w) zákona, vykonaných v technologických predpisoch: - 1-TPP/0002.21: Pracovný program výmeny paliva, 1. blok, 21. výmena paliva, evidenčné číslo PREV/23730/2020 a - 1-TPP/0002.22NV: Pracovný program výmeny paliva, 1. blok, 22. kampaň – neplánované vyvezenie AZ, evidenčné číslo PREV/23731/2020. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/AB424E8B92563EFCC12584FC0026106E Správne konanie č. 615-2020 Fri, 24 Jan 2020 01:39:08 PM GMT Konanie na predčasné užívanie stavby: Atómová elektráreň Mochovce VVER 4x440 MW 3. stavba. Priestory elektrického zariadenia pozdĺžne 3. a 4. blok, podlažie +35,50 m. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/BB3915629B535607C12584F900507CD8 Správne konanie č. 614-2020 Fri, 24 Jan 2020 12:52:48 PM GMT Konanie na predčasné užívanie stavby: Atómová elektráreň Mochovce VVER 4x440 MW 3. stavba. SO Priestory elektrického zariadenia pozdĺžne 3. a 4. blok, podlažie +22,50 m. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/C1BFADE4E4154FA7C12584F9004C3EDE Správne konanie č. 616-2020 Thu, 23 Jan 2020 10:43:56 AM GMT Konanie na predčasné užívanie stavby: Atómová elektráreň Mochovce VVER 4x440 MW 3. stavba. Priestory elektrického zariadenia pozdĺžne 3. a 4. blok, podlažie +26,750 m. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/9DA5D43EA261209BC12584F800407297 Správne konanie č. 617-2020 Thu, 23 Jan 2020 10:36:34 AM GMT Konanie na predčasné užívanie stavby: Atómová elektráreň Mochovce VVER 4x440 MW 3. stavba. Priestory elektrického zariadenia pozdĺžne 3. a 4. blok, podlažie + 31,00 m. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/842E63A6813788EBC12584F8003FC5EF Správne konanie č. 595-2020 Mon, 20 Jan 2020 07:38:49 AM GMT Konanie na predčasné užívanie stavby: Atómová elektráreň Mochovce VVER 4x440 MW 3. stavba. Budova aktívnych pomocných prevádzok II. HVB v rozsahu podlažia +10,800 m. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/A50FF71EAFD19BEDC12584F5002F7FCF Správne konanie č. 590-2020 Mon, 20 Jan 2020 07:33:19 AM GMT Konanie na predčasné užívanie stavby: Atómová elektráreň Mochovce VVER 4x440 MW 3. stavba. Priestory elektrického zariadenia pozdĺžne 3. a 4. blok v rozsahu podlaží -8,400 m a - 7,950 m. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/6009B99C145E305AC12584F5002EFF30 Správne konanie č. 576-2020 Fri, 17 Jan 2020 07:27:40 AM GMT Konanie na predčasné užívanie stavby: Atómová elektráreň Mochovce VVER 4x440 MW 3.stavba. Budova reaktorov II. HVB v rozsahu podlažia +14,100 m. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/473F3CB7A22B219CC12584F2002E7A82 Správne konanie č. 539-2020 Fri, 17 Jan 2020 07:17:15 AM GMT Konanie na predčasné užívanie stavby: Atómová elektráreň Mochovce VVER 4x440 MW 3.stavba. Budova aktívnych pomocných prevádzok II. HVB v rozsahu podlaží -0,90 m, +5,10 m. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/8647176C0C8200D8C12584F2002D8651 Správne konanie č. 538-2020 Fri, 17 Jan 2020 06:58:40 AM GMT Konanie na predčasné užívanie stavby: Atómová elektráreň Mochovce VVER 4x440 MW 3.stavba. Budova reaktorov II. HVB v rozsahu podlaží -10,500 m a -6,500 m. Budova reaktorov II. HVB v rozsahu podlaží +-0,000 m a +3,000 m. Budova reaktorov II. HVB v rozsahu podlaží +6,000 m. Budova reaktorov II. HVB v rozsahu podlaží +10,500 m. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/E5DFAA8D98E5D3D5C12584F2002BD2EE Správne konanie č. 702 - 2019 Thu, 16 Jan 2020 08:37:06 AM GMT Konanie o schválení zmien v dokumentácii Vnútorný havarijný plán MO34 (PNM34080097 – MO34/NA-183.01-01). Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/CE6FCB0AF57AFAABC12584F10034D624 Správne konanie č. 3772-2019 Thu, 16 Jan 2020 08:31:06 AM GMT Žiadosť o zrušenie povolenia na nakladanie s jadrovými materiálmi. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/9368AAA8BD792C39C12584F10034497C Správne konanie č. 2272-2019b Wed, 15 Jan 2020 12:16:39 PM GMT Žiadosť o schválenie zmeny v prevádzkovom predpise 5-LAP-001 Limity a podmienky bezpečného vyraďovania JZ JE V1, vydanie č. 5 a 5-LAP-003 Odôvodnenie pre limity a podmienky bezpečného vyraďovania JZ JE V1, vydanie č. 4. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/088C25C6D4DCDDBAC12584F00048EF91 Správne konanie č. 537-2020 Wed, 15 Jan 2020 07:24:41 AM GMT Konanie na predčasné užívanie stavby: Atómová elektráreň Mochovce VVER 4x440 MW 3.stavba. Spoločná dieselgenerátová stanica II. HVB. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/0B5307F74CA39CD4C12584F0002E34DC Správne konanie č. 115-2020 Tue, 14 Jan 2020 10:28:02 AM GMT Zrušenie povolenia na nakladanie s jadrovými materiálmi mimo jadrového zariadenia podľa § 9 ods. 3 písm. b) zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/E5CD3C382710060CC12584EF003EFDDC Správne konanie č. 5-2020 Tue, 14 Jan 2020 10:20:12 AM GMT Vydanie povolenia na nakladanie s jadrovými materiálmi mimo jadrového zariadenia podľa § 5 ods. 3 písm. n) zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/DF488325C914076DC12584EF003E4636 Správne konanie č. 436-2020 Mon, 13 Jan 2020 11:41:50 AM GMT Konanie na predčasné užívanie stavby: Atómová elektráreň Mochovce VVER 4x440 mW 3. stavba. Ventilátorová chladiaca veža II-1, ventilátorová chladiaca veža II-2, Ventilátorvá chladiaca veža II-3. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/ADA87A4CBD8C19D4C12584EE0045BF88 Správne konanie č. 27-2020 Mon, 13 Jan 2020 11:14:52 AM GMT Konanie na predčasné užívanie stavby: Atómová elektráreň Mochovce VVER 4x440 MW 3. stavba Pitný vodovod, Požiarny a úžitkový vodovod, Ovodnenie vnútrozávodnej vlečky - 3. časť. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/D5D4B4B2310CFCB9C12584EE004347CF Správne konanie č. 796-2020 (3717 – 2019) Mon, 13 Jan 2020 06:21:15 AM GMT Žiadosť o schválenie zmeny požiadaviek na kvalitu prevádzky potrubných trás TVD v primári, 3. blok, DPS 3. 01.03, 3.17.01, 3.06.01 v rozsahu žiadosti JE Mochovce, podľa § 4 ods. 2 písm. a) body 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/E00C7F7D43DC8E86C12584EE00286613 Správne konanie č. 896-2020 Thu, 9 Jan 2020 07:29:49 AM GMT Žiadosť o zrušenie povolenia na nakladanie s jadrovými materiálmi mimo jadrového zariadenia. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/19F5F87F45C21DC0C12584EA002EAD26 Správne konanie č. 3656–2019 (773-2020) Wed, 8 Jan 2020 08:12:39 AM GMT Žiadosť o posúdenie a schválenie Plánu kvality pre drenáž pre chemické merania BT III, 4. blok , pre jadrový program, určené pre jadrové zariadenie JE MO34, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 3 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon), ako aj podľa § 8 ods. 7, písm. b) vyhlášky č. 56/2006 Z.z. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/044A5A86BC53AE70C12584E90032991D Správne konanie č. 894 - 2020 Tue, 7 Jan 2020 12:02:42 PM GMT Žiadosť o schválenie zmeny plánu kvality a požiadaviek na kvalitu náhradných dielov pre PG v rozsahu žiadosti JE Bohunice podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/683544C9E7101BE4C12584E80047A8D8 Správne konanie č. 8-2020 Tue, 7 Jan 2020 10:16:44 AM GMT Vydanie povolenia na predčasné užívanie BIDSF D4.2 „Demontáž veľkorozmerných komponentov primárneho okruhu“, časť „Výstavba bazénov pre pracoviská mokrého rezania v budove reaktorov“ Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/27FA81EF43E17F28C12584E8003DF4FB Správne konanie č. 813-2020 Tue, 7 Jan 2020 08:46:22 AM GMT Vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby pre "IPR EMO 204 00 Seizmické zodolnenie súboru stavebných objektov Hlavného výrobného dvojbloku (HVDB) JE Mochovce na novú hodnotu seizmického zaťaženia Budova pomocných prevádzok" Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/01EB619321E48860C12584E80035AF04 Správne konanie č. 3826-2019 Tue, 7 Jan 2020 07:05:51 AM GMT Žiadosť o súhlas s realizáciou zmeny v prevádzkovom predpise 1-TPP/0001 Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/188D6F64318CA802C12584E8002C7B1D Správne konanie č. 3758 - 2019 Fri, 20 Dec 2019 07:33:57 AM GMT Žiadosť o vydanie súhlasu s realizáciou zmeny na jadrovom zariadení JE EMO 1,2 podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod. 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - IPR EMO 20400 „Prehodnotenie seizmickej odolnosti vybraných zariadení – tzv. „Veľké komponenty“ 1. a 2. bloku JE EMO – Projekt seizmického zodolnění kompenzátoru objemu 1JEF10BB001“ a podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod. 13 uvedeného zákona žiadosť o schválenie zmeny č. 14 IPZK č. B2 „Seizmické zodolnění KO“ - 1. blok JE EMO 1,2. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/9625AE4961BE6397C12584D6002F0DF1 Správne konanie č. 3817 - 2019 Fri, 20 Dec 2019 07:26:48 AM GMT Žiadosť o schválenie dokumentácie systému manažérstva kvality – Program prevádzkových kontrol vybraných zariadení pre 3. blok MO34, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod. 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozšírená žiadosť o schválenie dokumentácie systému manažérstva kvality – Program prevádzkových kontrol vybraných zariadení – TK pre 3. blok MO34, podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod. 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/F3EE0726950A1F2FC12584D6002E6634 Správne konanie č. 3778-2019 Wed, 18 Dec 2019 03:52:39 PM GMT Žiadosť o schválenie dokumentácie systému kvality podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 2 a 3 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad jadrového dozoru SR Prebiehajúce konanie http://www.ujd.gov.sk/ujd/www1.nsf/$All/B3DCCE2348455220C12584D4005CB63D