Úrad jadrového dozoru SR - WEB stránka
ÚJD SR SlovenskoSK EU 2016CEPfacebook Foto SR Foto EN
Foto

Formulár žiadosti o informácie


Prosíme žiadateľov o informácie, aby do povinných údajov označených hviezdičkou uvádzali svoje skutočné mená a adresy. Podľa § 14 ods. 2 zákona o slobodnom prístupe k informáciam musí byť zo žiadosti zrejmé meno a priezvisko alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo.
Nevypĺňanie týchto údajov znásobuje administratívu, pretože anonymného žiadateľa musí ÚJD SR vyzvať na ich doplnenie.


Žiadosť o informáciu podľa zákona č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám

*Name, surname:*
Address:*
E-mail:*
Fax:
Phone:
Text requests:
Way to make: