ÚJD SR

Záverečný účet ÚJD SR - kapitola 36

V návrhu záverečného účtu je stručný a jednoduchý opis činností ÚJD SR za príslušný rok a vyhodnotenie ekonomických ukazovateľov ako sú príjmy, výdavky, evidencia majetku, rozbor zamestnanosti, vyhodnotenie programového hospodárenia a celkové hodnotenie rozpočtu, ako aj jeho čerpanie.
Rozpočet ÚJD SR na rok 2018

Aktualizácia: 17.1.2018 13:36