ÚJD SR

Správne konania


Zverejňovanie informácií podľa §3 ods.5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov o začatí, uskutočňovaní a skončení správnych konaní vo veciach, ktoré sú predmetom verejného záujmu, vedených na ÚJD SRPrebiehajúce konania

Na začiatok | < 10 | > 10 Na koniec

Číslo konania: 6120-2020 (ÚJD SR 2699-2020)
4.9.2020 - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Tomášikova 22, 821 02 Bratislava
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 5188-2020 (ÚJD SR 2454-2020)
27.7.2020 - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Tomášikova 22, 821 02 Bratislava
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3656–2019 (773-2020)
25.11.2019 - Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3344-2019 (677-2020)
17.10.2019 - Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, závod EBO 34
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3154-2020
12.5.2020 - Jadrová a vyraďovaciu spoločnosť, a. s., IČO: 35 946 024, so sídlom Tomášiková 22, 821 02 Bratislava, s miestom podnikania 919 31 Jaslovské Bohunice
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 2955-2020
12.10.2020 - Slovenské elektrárne, a. s., so sídlom v Bratislave, Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod EMO 1. a 2. blok
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 2893-2020
5.10.2020 - Slovenské elektrárne, a.s., Mlynskénivy 47, 821 09 Bratislava, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 2892 - 2020
5.10.2020 - Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok EMO
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 2844-2020
28.9.2020 - Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 2839-2020
25.9.2020 - Slovenské elektrárne a. s., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce
»» Otvoriť ...

Prebiehajúce správne konania
Ukončené správne konania


Aktualizácia: 20.2.2020 10:44