ÚJD SR

Správne konania


Zverejňovanie informácií podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov o začatí, uskutočňovaní a skončení správnych konaní vo veciach, ktoré sú predmetom verejného záujmu, vedených na ÚJD SRPrebiehajúce konania

Na začiatok | < 10 | > 10 Na koniec

Číslo konania: 766-2021 (3052-2020)
26.10.2020 - JAVYS a. s., Tomášikova 22, Bratislava, 821 02
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 1373-2021
22.1.2021 - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., IČO: 35 946 024, so sídlom Jaslovské Bohunice 360, Jaslovské Bohunice 919 30, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4649/B (ďalej len „JAVYS, a. s.“), Obec Veľké Kostoľany, fyzická osoba (M.D.)
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 1297-2021
10.2.2021 - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., Tomášikova 22, 821 02 Bratislava
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 770-2021 (3072-2020)
27.10.2020 - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., Tomášikova 22, 821 02 Bratislava
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 1334 - 2021
18.2.2021 - Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, závod Jaslovské Bohunice V2
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 1272 – 2021
11.2.2021 - Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, závod EMO 1,2.
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 776-2021 (3086-2020)
21.10.2020 - Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 2, 972 01 Bojnice
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 1314-2021
15.2.2021 - SE a. s., závod EMO 1,2 Mochovce
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 1273-2021
11.2.2021 - SE a. s., závod EMO 1,2 Mochovce
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 667-2021 (súvisiace konania 982-2020 a 2504-2020 )
25.1.2021 - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., IČO: 35 946 024, zapísanej v OR Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa - vložka č. 4649/B (ďalej len „stavebník“) a podľa § 85 stavebného zákona, so sídlom v Bratislave, Tomášikova 22, 821 02 Bratislava 2, s miestom podnikania IS RAO Fyzická osoba (ďalej len „FO M.D.“), obec Jaslovské Bohunice, obec Veľké Kostoľany, Združenie miest a obcí, región JE Jaslovské Bohunice, Greenpeace Slovensko
»» Otvoriť ...

Prebiehajúce správne konania
Ukončené správne konania


Aktualizácia: 22.1.2021 9:16