ÚJD SR

Správne konania


Zverejňovanie informácií podľa §3 ods.5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov o začatí, uskutočňovaní a skončení správnych konaní vo veciach, ktoré sú predmetom verejného záujmu, vedených na ÚJD SRPrebiehajúce konania

Na začiatok | < 10 | > 10 Na koniec

Číslo konania: 3741-2017 (672-2018)
19.12.2017 - Slovenské elektrárne a. s., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod 1. a 2. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3557-2018
9.11.2018 - Slovenské elektrárne, a. s., závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3554-2018
9.11.2018 - Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3499-2018
5.11.2018 - Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod Atómové elektrárne Bohunice, 919 31 Jaslovské Bohunice.
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3489-2018
31.10.2018 - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s. Tomášikova 22, 821 02 Bratislava
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3420-2018
23.10.2018 - Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3419-2018
23.10.2018 - Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3378-2018
10.10.2018 - Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3326-2018
10.10.2018 - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Tomášikova 22, 821 02 Bratislava
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3286-2018
9.10.2018 - Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce
»» Otvoriť ...

Prebiehajúce správne konania
Ukončené správne konania


Aktualizácia: 10.1.2018 9:08