ÚJD SR

Správne konania


Zverejňovanie informácií podľa §3 ods.5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov o začatí, uskutočňovaní a skončení správnych konaní vo veciach, ktoré sú predmetom verejného záujmu, vedených na ÚJD SRPrebiehajúce konania

Na začiatok | < 10 | > 10 Na koniec

Číslo konania: 3656–2019 (773-2020)
25.11.2019 - Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3344-2019 (677-2020)
17.10.2019 - Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, závod EBO 34
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3154-2020
12.5.2020 - Jadrová a vyraďovaciu spoločnosť, a. s., IČO: 35 946 024, so sídlom Tomášiková 22, 821 02 Bratislava, s miestom podnikania 919 31 Jaslovské Bohunice
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 2515-2020
6.8.2020 - Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, závod EMO 1,2
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 2502-2020
5.8.2020 - - Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, závod EBO 3. a 4. blok
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 2502-2020
5.8.2020 - Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 2483 - 2020
3.8.2020 - Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok EMO
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 2482-2020
3.8.2020 - Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, závod MO 3,4
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 2432-2020
27.7.2020 - Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 2426-2020
24.7.2020 - Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, závod EMO1,2
»» Otvoriť ...

Prebiehajúce správne konania
Ukončené správne konania


Aktualizácia: 20.2.2020 10:44