ÚJD SR

Správne konania


Zverejňovanie informácií podľa §3 ods.5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov o začatí, uskutočňovaní a skončení správnych konaní vo veciach, ktoré sú predmetom verejného záujmu, vedených na ÚJD SRPrebiehajúce konania

Na začiatok | < 10 | > 10 Na koniec

Číslo konania: 3656–2019 (773-2020)
25.11.2019 - Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 1029-2020
20.1.2020 - Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 1026-2020
20.1.2020 - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť a.s., Tomášikova 22, Bratislava
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 982-2020
14.1.2020 - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., Bratislava, Tomášikova 2
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 896-2020
2.1.2020 - COLAS Slovakia, a.s.
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 894 - 2020
2.1.2020 - Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, závod EBO V2
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 813-2020
6.12.2019 - Slovenské elektrárne a. s., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 796-2020 (3717 – 2019)
28.11.2019 - Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, závod MO 34
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 617-2020
18.9.2019 - Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 616-2020
18.9.2019 - Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce
»» Otvoriť ...

Prebiehajúce správne konania
Ukončené správne konania


Aktualizácia: 6.6.2019 9:38