ÚJD SR

Správne konania


Zverejňovanie informácií podľa §3 ods.5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov o začatí, uskutočňovaní a skončení správnych konaní vo veciach, ktoré sú predmetom verejného záujmu, vedených na ÚJD SRPrebiehajúce konania

Na začiatok | < 10 | > 10 Na koniec

Číslo konania: 446-2019
26.11.2018 - Slovenské elektrárne, a.s., Mlynské nivy 47, 821 09 Bratislava, závod EBO 3,4
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 22-2019
21.12.2018 - SE, a. s., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3855-2018
14.12.2018 - Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava 2, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3836-2018
11.12.2018 - Slovenské elektrárne, a. s., závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3835-2018.
11.12.2018 - Slovenské elektrárne, a.s., Mlynskénivy 47, 821 09 Bratislava, závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce.
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3834-2018
11.12.2018 - Slovenské elektrárne, a. s., závod 3. a 4. blok Elektrárne Mochovce, 935 39 Mochovce
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3816-2018
6.12.2018 - Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3811-2018
6.12.2018 - Slovenské elektrárne, a. s., Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3776-2018
3.12.2018 - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., Tomášiková 22, 821 02 Bratislava
»» Otvoriť ...

Číslo konania: 3773-2018
28.11.2018 - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a. s., Tomášiková 22, 821 02 Bratislava
»» Otvoriť ...

Prebiehajúce správne konania
Ukončené správne konania


Aktualizácia: 10.1.2018 9:08