ÚJD SR

Informovanie verejnosti

Cieľom komunikácie s verejnosťou a médiami je informovať domácu a zahraničnú verejnosť o dianí v pôsobnosti dozorného úradu a prostredníctvom aktuálneho, objektívneho a zrozumiteľného informovania a obojstrannej a otvorenej komunikácie budovať dôveru verejnosti k činnosti úradu.


Aktualizácia: 2.7.2018 15:34