ÚJD SR

Logo UJD
Informácia o priebehu horúcej hydroskúšky a ďalších krokoch v procese prípravy 3. bloku JE Mochovce 3,4 na uvádzanie do prevádzky
05/02/2019
Aktualizácia: 2.5.2019 14:49 Šípka nahor