ÚJD SR

FotoGenerálny riaditeľ Agentúry pre jadrovú energiu (NEA) pri OECD na návšteve Slovenska
06/01/2016
Úrad jadrového dozoru SR navštívil v dňoch 30. - 31. 5. 2016 William D. Magwood, generálny riaditeľ Agentúry pre jadrovú energiu OECD (NEA)
Aktualizácia: 1.6.2016 13:02 Šípka nahor