ÚJD SR

FotoRade guvernérov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu bude predsedať vládou vymenovaná guvernérka Slovenskej republiky, ktorou je predsedníčka Úradu jadrového dozoru SR, p. Marta Žiaková
09/30/2014
Aktualizácia: 22.1.2016 12:39 Šípka nahor