ÚJD SR

Evidencia prebytočného majetku štátu ponúkaného na predaj a dočasne prebytočného majetku štátu ponúkaného do prenájmu je zverejnená v registri na stránke www.ropk.sk



Aktualizácia: 10.6.2016 12:19