ÚJD SR

Logo UJD
Slovensko – Poľské rokovanie
12/19/2011
Vo Varšave sa uskutočnilo pravidelné bilaterálne stretnutie na základe Dohody medzi vládou Poľskej republiky a vládou Slovenskej republiky o otázkach spoločného záujmu v oblasti jadrovej bezpečnosti a radiačnej ochrany.
Aktualizácia: 16.9.2016 4:09 Šípka nahor