ÚJD SR

Logo UJD
Rozsudok NS SR
08/12/2013
Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky doručený ÚJD SR v právnej veci preskúmania zákonnosti rozhodnutia ÚJD SR č. 79/2009
Aktualizácia: 16.9.2016 4:06 Šípka nahor