ÚJD SR

Posudzovanie a hodnotenie dokumentácie dôležitej z hľadiska preukázania bezpečnosti jadrových zariadení (ďalej len bezpečnostná dokumentácia), je druhým základným nástrojom, ktorý ÚJD SR využíva pri svojom poslaní.

Jadrové zariadenie môže byť vybudované alebo zmenené iba vtedy, ak je bezpečnostnou dokumentáciou preukázané, že jeho systémy a zariadenia sú schopné pracovať bezpečne a spoľahlivo, a to počas normálnej aj abnormálnej prevádzky a že vplyv JZ na zamestnancov, obyvateľstvo, životné prostredie ako aj na majetok je na akceptovateľnej úrovni.

Aktualizácia: 15.10.2018 11:53