ÚJD SR

Lokalita Jaslovské Bohunice


Jadrová elektráreň V-2 - v prevádzke


Typ reaktora
Počet reaktorových blokov
Elektrický výkon reaktora
Tepelný výkon reaktora
Palivo
Rok uvedenia do prevádzky
Prevádzkovateľ


VVER 440/V213
2 tlakovodné
505 MW
1 471 MWt
obohatený urán
1984,1985
SE, a. s.Jadrová elektráreň V-1 - vo vyraďovaní


Typ reaktora
Počet reaktorových blokov
Elektrický výkon reaktora
Tepelný výkon reaktora
Palivo
Rok uvedenia do prevádzky
1. reaktor
2. reaktor
Prevádzkovateľ


VVER 440/V230
2 tlakovodné
440 MW
1 375 MWt
obohatený urán
1978,1980
odstavený z výkonovej prevádzky (2006)
odstavený z výkonovej prevádzky (2008)
JAVYS, a. s.Jadrová elektráreň A-1 - vo vyraďovaní


Typ reaktora
Tepelný výkon reaktora
Palivo
Moderátor
Prevádzkovateľ


KS 150
560 MWt
prírodný urán
ťažká voda
JAVYS, a. s.

Aktualizácia: 14.5.2020 14:14