ÚJD SR

Misia IRRS alebo misia medzinárodného posúdenia dozornej činnosti (Integrated Regulatory Review Service) je misiou Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE). Jej úlohou je vzájomné partnerské hodnotenie, ktoré vychádza z bezpečnostných štandardov MAAE. Misie IRRS MAAE členské štáty pozývajú na dobrovoľnom základe v duchu otvorenosti a transparentnosti. Tieto posúdenia legislatívnej, dozornej a organizačnej infraštruktúry sú zamerané na posilnenie a skvalitnenie vnútroštátneho rámca členských štátov MAAE. Predstavujú mechanizmus vzájomného učenia a predstavujú príležitosť na výmenu odborných poznatkov, skúseností a osvedčených postupov, Posúdenia prispievajú k harmonizácii dozornej činnosti v členských krajinách MAAE. Expertný tím misie zostavuje a do hostiteľskej krajiny vysiela MAAE.

Viac informácií o misii IRRS: Integrated Regulatory Review Service

Aktualizácia: 8.1.2020 13:05