ÚJD SR

Aktuality 2015
Na začiatok | < 10 | > 10 Na koniec

14.01.2015

Guvernérka Spojených štátov amerických v Rade guvernérov MAAE navštívila ÚJD SR

24.02.2015

Hodnotiaca misia IRRS

02.03.2015

Misia IRRS ukončená

28.04.2015

Workshop partnerskej previerky pokroku v implementácii národných akčných plánov

07.05.2015

Návšteva študentov Katedry verejnej správy a krízového manažmentu Akadémie Policajného zboru v Bratislave

25.05.2015

Spoločný dohovor o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a o bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom

22.06.2015

Pracovná návšteva členov Rady guvernérov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu na Slovensku

24.06.2015

Bilaterálne stretnutie s Rakúskom

02.07.2015

Konferencia o jadrovej bezpečnosti

16.09.2015

Obnovená dohoda s Komisiou pre jadrový dozor Spojených štátov americkýchAktualizácia: 10.3.2017 9:59