ÚJD SR

Predsedníčka


Ing. Marta Žiaková, CSc.

Helena Chrienová

sekretariát predsedu

T: 02/58 221 111

F: 02/58 221 166


Podpredseda

Ing. Eduard Metke, CSc.

sekretariát podpredsedu


T: 02/58 221 180

Generálna tajomníčka

Mgr. Zuzana Pišteková

T: 02/58 221 119
Kancelária úradu

Mgr. Miriam Vachová

T: 02/58 221 138

riaditeľka kancelárie úradu


Odbor ekonomiky

Ing. Zdena Detková

T: 02/58 221 133

riaditeľka odboru


Osobný úrad

Ing. Jarmila Vyrvová Drgonová

riaditeľka osobného úradu

T: 02/58 221 136


Referát zvláštnych úloh

Ing. Jarmila Dominová

T: 02/58 221 177


Vnútorná kontrola

Ing. Diana Kmecová


T: 02/58 221 188

Vnútorný audit

Bc. Ing. Silvia Bystrianová

T: 02/58 221 207Sekcia dozorných činností a medzinárodných vzťahov

Generálny riaditeľ :

RNDr. Mikuláš Turner

T: 02/58 221 114

sekretariát GR

T: 02/58 221 115


Odbor medzinárodných vzťahov a európskych záležitostí

Ing. Marcela Karelová

riaditeľka odboru

T: 02/58 221 170

sekretariát

T: 02/58 221 115


Odbor havarijného plánovania a informatiky

JUDr. Adriana Sokolíková

riaditeľka odboru

T: 02/58 221 147

sekretariát

T: 02/58 221 127


Odbor legislatívno-právny

JUDr. Martin Pospíšil

riaditeľ odboru

T: 02/58 221 117

sekretariát

T: 02/58 221 116


Odbor bezpečnostných analýz a technickej podpory

Ing. Ján Husárček, CSc.

T: 02/58 221 153

riaditeľ odboruSekcia hodnotenia bezpečnosti a kontrolných činnostíGenerálny riaditeľ sekcie

Ing. Peter Uhrík

T: 033/599 1240

sekretariát GR

T: 033/599 1201


Odbor jadrovej bezpečnosti

Ing. Imrich Smrtník

riaditeľ odboru

T: 033/599 1142

sekretariát

F: 033/599 1162


Odbor systémov, komponentov a stavebných konštrukcií

Ing. Gabriela Martančíková, PhD.

poverená riadením odboru

T: 033/599 1263

sekretariát

T: 033/599 1278


Odbor jadrových materiálov

Ing. Juraj Václav, PhD.

riaditeľ odboru

T: 033/599 1390

sekretariát

T: 033/599 1324


Odbor rádioaktívnych odpadov a vyraďovania jadrových zariadení

Ing. Juraj Homola

riaditeľ odboru

T: 033/599 1416

sekretariát

T: 033/599 1324Poznámka: e-mailové adresy si môžete vytvoriť analogicky: meno.priezvisko@ujd.gov.sk

Aktualizácia: 25.1.2021 16:37