ÚJD SR

Periodické a technické publikácie


Jedným z cieľov ÚJD SR je poskytovať verejnosti pravdivé informácie o svojej činnosti vo forme Výročných správ ÚJD SR a poskytovanie technických informácií o stave jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení v Národných správach SR.

Pre odbornú verejnosť pripravujú odborníci z ÚJD SR a dotknutej oblasti Bezpečnostné návody prípadne ich revízie tak, aby sa dosiahol jednotný prístup k zabezpečeniu zvyšovania jadrovej bezpečnosti na území SR.Výročné správy


Časopis - Bezpečnosť jadrovej energie


Bezpečnostné návody


Aktualizácia: 2.5.2017 10:59