ÚJD SR

FotoSlovenskú republiku navštívil výkonný riaditeľ dočasného technického sekretariátu Prípravnej komisie Organizácie zmluvy o všeobecnom zákaze jadrových skúšok v SR
10/23/2014
Aktualizácia: 16.9.2016 3:42 Šípka nahor