ÚJD SR

Záverečný účet ÚJD SR - kapitola 36

V návrhu záverečného účtu je stručný a jednoduchý opis činností ÚJD SR za príslušný rok a vyhodnotenie ekonomických ukazovateľov ako sú príjmy, výdavky, evidencia majetku, rozbor zamestnanosti, vyhodnotenie programového hospodárenia a celkové hodnotenie rozpočtu, ako aj jeho čerpanie.

Záverečný účet 2020


Rozpočet ÚJD SR na rok 2021

Aktualizácia: 12.1.2021 12:02