ÚJD SR

Záverečný účet ÚJD SR - kapitola 36

V návrhu záverečného účtu je stručný a jednoduchý opis činností ÚJD SR za príslušný rok a vyhodnotenie ekonomických ukazovateľov ako sú príjmy, výdavky, evidencia majetku, rozbor zamestnanosti, vyhodnotenie programového hospodárenia a celkové hodnotenie rozpočtu, ako aj jeho čerpanie.

Záverečný účet 2018


Rozpočet ÚJD SR na rok 2020

Aktualizácia: 17.1.2020 17:06