ÚJD SR

FotoVVER Forum PSA WG
09/30/2016
V dňoch 27. až 29. septembra sa v priestoroch Úradu jadrového dozoru SR konalo stretnutie skupiny VVER Forum PSA WG
Aktualizácia: 30.9.2016 14:15 Šípka nahor