ÚJD SR

FotoMemorandum o spolupráci s vietnamským dozorom
09/24/2013
Predsedníčka ÚJD SR podpísala Memorandum o výmene technických informácií a o spolupráci s predsedom Agentúry pre radiačnú a jadrovú bezpečnosť Vietnamskej socialistickej republiky (VARANS)


Foto
FotoAktualizácia: 16.9.2016 3:33 Šípka nahor