ÚJD SR

Držiteľ povolenia, Slovenské elektrárne, a. s., (SE, a. s.) vykonal periodické hodnotenie jadrovej elektrárne Mochovce 1. a 2. blok (ďalej len JE EMO 1, 2). Periodické hodnotenie bolo vykonané pre stav jadrovej elektrárne k 31. marcu 2017, t. j. k dátumu stanovenému v rozhodnutí ÚJD SR č. 100/2011.Správa Previerka periodického hodnotenia JE EMO 1, 2 dokumentuje výsledky previerky ÚJD SR správy o periodickom hodnotení, ktorú vykonali SE, a. s. ÚJD SR posúdil výsledky periodického hodnotenia vrátane integrovaného plánu realizácie navrhovaných nápravných opatrení a bezpečnostných zlepšení na odstránenie zistených negatívnych skutočností. Previerka, vykonaná v rámci inšpekcie ÚJD SR č. 306/2018, bola zameraná na overenie súladu predložených výsledkov periodického hodnotenia so skutočnosťou a s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, referenčných úrovní WENRA (angl. Western European Nuclear Regulators Association), bezpečnostných štandardov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) a dobrej praxe.

Aktualizácia: 13.1.2020 9:30